QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ PHÂN TÁN RỦI RO

Download presentation

Presentation is loading. Please wait.

1
QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ PHÂN TÁN RỦI RO

2
GIỚI THIỆU CHƯƠNG Quản trị tồn kho Các mô hình tồn kho
Tổng quan về Quản trị tồn kho Hệ thống tồn kho Các mô hình tồn kho Các nhân tố ảnh hưởng Phân tích chi phí tồn kho Các loại hợp đồng cung ứng Phân tán rủi ro

3
Tổng quan về quản trị tồn kho
Lý do tồn kho: Tồn kho chu kỳ (cycle stock): tồn kho do số lượng mỗi đơn hàng lớn- quy mô tối ưu. Tồn kho tích trữ đầu cơ (Speculative Stock): mua tích trự khi biết trước giá sẽ tăng – quy mô tối ưu Tồn kho trong quá trình vận chuyển/sản xuất (in-transit/in-process Stock): yếu tố thời gian Dự trữ bảo hiểm (Safety Stock): dự trữ đối phó với sự không chắc chắn (như nhu cầu không chắc chắn, thời hạn giao hàng, hao hụt, mất mát , hư hỏng) – Sự không chắc chắn về số lượng Dự trữ mùa vụ (Seasonal Stock): dự trữ trước mùa vụ do thiếu công suất – sự thay đổi cung cầu

4
Tổng quan về quản trị tồn kho
Các loại tồn kho NVL SP dở dang Thành phẩm Tầm quan trọng của tồn kho Tỷ lệ phục vụ KH, thời gian đáp ứng nhu cầu KH Làm san phẳng mức sản xuất khi cung cầu thay đổi Chi phí, hiệu quả KD của DN

5
Tổng quan về quản trị tồn kho
Các quan điểm về mức tồn kho hợp lý: Các nhà tài chính: mong muốn hệ thống SX mèm dẻo, linh hoạt đáp ứng nhanh nhu cầu => tồn kho thấp Nổ lực: Đầu tư hệ thống tổ chức linh hoạt, điều chỉnh SX nhanh Thiết lập quan hệ tốt với các nhà cung cấp nhằm: Mua sắm nhanh Quy mô đơn hàng nhỏ Các nhà SX: Quy mô SX càng lớn, càng giảm chi phí cố định, bù đắp chi phí tồn kho lớn => Tồn kho mức cao

6
Tổng quan về quản trị tồn kho
Các quan điểm về mức tồn kho hợp lý (tt) Tồn kho phải được xem xét toàn diện: Tầm quan trọng của tồn kho Tồn kho luôn luôn là nguồn nhã rỗi Tồn kho bao nhiêu là hợp lý Vấn đề của quản trị tồn kho Dự báo nhu cầu Xác định lượng đặt hàng tối ưu => Tồn kho hợp lý

7
Tổng quan về quản trị tồn kho
Những khó khăn khi quản trị tồn kho Nhu cầu KH thay đổi Chu kỳ sản phẩm ngắn => Khó dự báo Sản phẩm cạnh tranh Dự báo nhu cầu nhóm sản phẩm: dễ Dự báo nhu cầu sản phẩm đơn lẻ: khó khăn Tính không chắc chắn Nguồn cung cấp Chất lượng Thời gian Thời hạn giao hàng Tính kinh tế theo quy mô

8
Hệ thống tồn kho Khái niệm:
Một hệ thống tồn kho là một tập hợp các thủ tục xác định bao nhiêu tồn kho sẽ được bổ sung, mỗi lần bao nhiêu, thời điểm nào, các máy móc thiết bị, nhân sự thực hiện các thủ tục một cách có hiệu quả. Hệ thống tồn kho yêu cầu chi phí vận hành Chi phí phụ thuộc: Phương pháp kiểm soát tồn kho Tỷ lệ DV KH, khả năng chống cạn dự trữ Số lượng mỗi lần đặt hàng để bổ sung tồn kho

9
Hệ thống tồn kho Hệ thống tồn kho hiệu quả => Giảm thiểu chi phí thông qua: Lựa chọn phương pháp kiểm soát tồn kho Tính toán các thông số của hệ thống tồn kho: Quy mô đặt hàng tối ưu Quy mô lô sản xuất tối ưu Mức tồn kho đặt hàng lại (điểm tái đặt hàng – Reorder point) Tồn kho bảo hiểm…

10
CÁC MÔ HÌNH TỒN KHO Các nhân tố ảnh hưởng Phân tích chi phí tồn kho

11
Các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách tồn kho
Nhu cầu KH: Biết trước Ngẫu nhiên => Dự báo Dữ liệu quá khứ: Tính nhu cầu trung bình, mức độ biến động (độ lệch chuẩn) Không có dữ liệu quá khứ Thời gian giao hàng: Chắc chắn Không chắc chắn: mức độ chậm giao hàng Số lượng sản phẩm khác nhau Yêu cầu mức độ phục vụ: tỷ lệ dịch vụ KH Chi phí

12
Phân tích chi phí tồn kho
Các chi phí liên quan đến tồn kho Chi phí lưu trữ tồn kho (Inventory Holding Costs) Doug Lambert (1975) phân chia thành 4 nhóm Chi phí vốn: Chi phí đầu tư hàng tồn kho (chi phí tài chính/chi phí cơ hội vốn đầu tư hàng tồn kho) Chi phí đầu tư tài sản liên quan đến hàng tồn kho (Vd: thiết bị xử lý nguyên vật liệu, hệ thống thông tin theo dõi tồn kho Chi phí dịch vụ liên quan dự trữ hàng tồn kho Bảo hiểm Thuế

13
Phân tích chi phí tồn kho
Các chi phí liên quan đến tồn kho Chi phí lưu trữ hàng tồn kho (tt) Chi phí kho bãi Kho, bãi công cộng Thuê kho bãi Kho, bãi thuộc sở hữu công ty Chi phí liên quan đến rủi ro hàng tồn kho Chi phí do hàng tồn kho mất giá do lỗi thời, TT thay đổi Chi phí bảo quản (nhân công, nguyên vật liệu, điện…) Hàng tồn kho hao hụt, mất mát, hư hại Chi phí di chuyển hàng tồn kho giữa các kho

14
Phân tích chi phí tồn kho
Các chi phí liên quan đến tồn kho Chi phí mua hàng Chi phí đặt hàng: Chi phí giao dịch: chi phí tìm kiếm nhà cung cấp, đàm phán, ký kết hợp đồng, đặt đơn hàng… Chi phí vận chuyển, giao nhận hàng hóa (thủ tục hải quan, thanh toán…) Tiền hàng Chi phí do cạn dự trữ (Outstock)

15
Phân tích chi phí tồn kho
Mối quan hệ giữu các chi phí và lượng tồn kho: Chi phí lưu trữ tồn kho tăng khi lượng tồn kho tăng Chi phí mua hàng giảm khi lượng hàng tồn kho tăng vì: Cơ hội chiết khấu, giảm giá khi mua hàng khối lượng lớn Giảm chi phí đặt hàng: Đặt hàng khối lượng lớn (tồn kho cao): số lần đặt hàng giảm, chi phí phát sinh theo số lần đặt hàng giảm (chi phí giao dịch, chi phí thủ tục hải quan, thanh toán, vận tải…) Chi phí cạn dự trữ giảm khi lượng tồn kho tăng

16
Phân tích chi phí tồn kho
Mối quan hệ giữu các chi phí và lượng tồn kho Chi phí Tổng chi phí Chi phí tồn kho Chi phí đặt hàng Số lượng đặt hàng/đơn hàng

17
CÁC MÔ HÌNH TỒN KHO Mô hình xác định quy mô đơn hàng – EOQ (Ford W. Harris -1915) Xác định quy mô lô sản xuất tối ưu (EPQ) Mô hình tồn kho với chiết khấu theo số lượng Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định Mô hình tồn kho trước thời điểm tăng giá Dự trữ bảo hiểm Xác định điểm tái đặt hàng

18
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ)
Giả định Nhu cầu xác định, đều Giá đơn vị hàng hoá không thay đổi theo số lượng Toàn bộ hàng hoá đặt hàng giao 1 lần Số lượng hh đặt cố định mỗi lần là Q Thời gian giao hàng bằng 0, đặt hàng vừa đủ, khi tồn kho = 0, đơn hàng mới nhập về bổ sung tồn kho Tồn kho ban đầu bằng 0 Chi phí đặt, nhận hàng: không phụ thuộc vào quy mô đơn hàng Chi phí lưu trữ tồn kho tuyến tính theo số lượng tồn kho Không có cạn dự trữ

19
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ)
Thông số Da: Tổng nhu cầu trong kỳ (1 năm), d: nhu cầu/ngày N: số ngày trong kỳ Imax: Tồn kho tối đa Imin: Tồn kho tối thiểu Giao hàng Q (Q>0) cùng thời điểm: Imax = Imin + Q Chi phí cố định (chi phí đặt hàng) / đơn hàng: S Chi phí tồn kho 1 đơn vị hàng hóa trong kỳ, H = h% giá đơn vị hàng hoá (Pu). *** Chú ý: Da và H phải cùng một đơn vị thời gian

20
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ)
Imax=Qeco Tồn kho bình quân Thời gian I = (Imax + Imin)/2 = Q/2 Imin = 0 Mức tồn kho Sơ đồ tồn kho và qui mô đặt hàng tối ưu

21
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ)
Lượng tồn kho bình quân trong kỳ: Chi phí đặt hàng trong kỳ: Chi phí lưu trữ trong kỳ: Tiền mua hàng trong kỳ Tổng chi phí:

22
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ)
Qui mô đơn hàng tối ưu: Mục tiêu

23
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ)
Với qui mô đơn hàng tối ưu: Chi phí đặt hàng Chi phí lưu trữ

24
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ)
Chi phí liên quan đến quy mô đơn hàng Tổng chi phí mua và dự trữ hàng: Chu kỳ đặt hàng: (N: số ngày trong kỳ, 1 năm = 365 ngày)

25
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ) Ví dụ
Công ty có: Lượng bán hàng năm là Da = 5000 đơn vị, đơn giá 850 đồng Chi phí một lần đặt hàng là S = đồng Chi phí dự trữ/đơn vị hàng hóa 1 tháng H = 1.8% giá mua Tính: Qui mô đơn hàng tối ưu. Số lần đặt hàng trong năm Tổng chi phí liên quan đến qui mô đơn hàng Tổng chi phí mua hàng trong năm

26
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ) Ví dụ
Tính EOQ bằng công thức H = 0,018 x 850 x 12 = 15,3 x 12 = đồng/năm Qui mô đơn hàng tối ưu: Số lần đặt hàng trong năm = 5000/2333 = 2.14 lần Tổng chi phí liên quan đến qui mô đơn hàng: Tổng chi phí trong kỳ:

27
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ) Ví dụ
Nhận xét: EOQ cho phép xác định qui mô đơn hàng tối ưu trên cơ sở cực tiểu chi phí Điểm yếu: dựa vào nhiều giả thiết, không thực tế Số lần đặt hàng có thể là số lẻ Giải quyết trong thực tế Có thể dùng phương pháp lập bảng thay cho công thức

28
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ) Ví dụ
Tính EOQ bằng lập bảng Số lần đặt hàng Quy mô đơn hàng Tổng chi phí đặt hàng CT(Q) Tổng chi phí tồn kho CH(Q) Tổng chi phí liên quan Q CTH(Q) 1 100,000 459000 559,000 2 2500.0 200,000 229500 429,500 3 1666.7 300,000 153000 453,000 4 1250.0 400,000 114750 514,750 5 1000.0 500,000 91800 591,800 6 833.3 600,000 76500 676,500 7 714.3 700,000 765,571 8 625.0 800,000 57375 857,375 9 555.6 900,000 51000 951,000 10 500.0 1,000,000 45900 1,045,900

29
EOQ trong mối liên quan đến qui cách đóng gói và vận tải hàng hóa
EOQ và qui cách đóng gói: Hàng đóng gói theo qui cách: ví dụ 10 cây/bó, 12 cái/thùng… Da, Pu, H: phải được tính theo đơn vị đóng gói: bó, thùng… EOQ và vận tải: Hàng hóa đóng gói trong thùng Carton dài x rộng x cao = 60 x 40 x 40 cm Bạn tính EOQ = 13,5 thùng. Bạn đặt hàng bao nhiêu thùng?

30
EOQ trong mối liên quan đến qui cách đóng gói và vận tải hàng hóa

31
EOQ trong mối liên quan đến qui cách đóng gói và vận tải hàng hóa
Đóng hàng thành Pallet

32
Điều chỉnh EOQ – phân tích độ nhạy
Mối quan hệ giữa EOQ và chi phí: Sự tăng giảm %EOQ, không làm tăng giảm nhiều chi phí liên quan đến EOQ và tổng chi phí EOQ tăng X%, chi phí tăng Y%: đo lường độ nhạy Giả sử đặt hàng với X% tăng/giảm so với lượng đặt hàng tối ưu: Q’ = (1+/-X)Q*, Xem ví dụ minh họa sau:

33
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ) Ví dụ
Công ty có: Da = pallet Giá mua: Pu = 50 $ Chi phí một lần đặt hàng là S = 844 $ Chi phí dự trữ mỗi sản phẩm /năm = 30% giá mua Tính: Qui mô đơn hàng tối ưu. Số lần đặt hàng trong năm, chu kỳ đặt hàng Tổng chi phí tăng bao nhiêu % nếu đặt hàng lần lượt bằng 0.5; 0.8; 0.9; 1.1; 1.2; 1.5; 2; hoặc 3 lần qui mô đặt hàng tối ưu?

34
Mở rộng mô hình EOQ với lượng tồn kho tối thiểu Imin > 0
Giả định Nhu cầu xác định, đều Giá đơn vị hàng hoá không thay đổi theo số lượng Toàn bộ hàng hoá đặt hàng giao 1 lần Số lượng hh đặt cố định mỗi lần là Q Thời gian đặt hàng – giao hàng bằng 0 Tồn kho ban đầu lớn hơn 0 (Imin>0) Chi phí đặt, nhận hàng: không phụ thuộc vào quy mô đơn hàng Chi phí lưu trữ tồn kho tuyến tính theo số lượng tồn kho

35
Mở rộng mô hình EOQ với lượng tồn kho tối thiểu Imin > 0
Với Imin > 0: Tồn kho bình quân Chi phí dự trữ trong kỳ Chi phí liên quan đến qui mô đơn hàng Tổng chi phí

36
Mở rộng mô hình EOQ với lượng tồn kho tối thiểu Imin > 0
EOQ với Imin>0: Mục tiêu Qui mô đơn hàng tối ưu: EOQ với Imin>0: Mục tiêu Qui mô đơn hàng tối ưu:

37
Mở rộng mô hình EOQ với lượng tồn kho tối thiểu Imin > 0
Nhận xét: nếu nhập kho khi tồn kho ban đầu lớn hơn 0 thì: Chi phí dự trữ tăng một lượng: Imin*H Làm cho chi phí liên quan đến hàng tồn kho và tổng chi phí mua hàng trong kỳ tăng lên một lượng bằng Imin*H Nhưng không làm thay đổi lượng đặt hàng tối ưu (EOQ) (Vì Imin*H là một hằng số, không phụ thuộc Q, nên khi lấy đạo hàm sẽ mất đi, không ảnh hưởng đến Q)

38
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ) Ví dụ
Công ty có: Lượng bán hàng năm là Da = 5000 đơn vị, đơn giá 850 đồng Chi phí một lần đặt hàng là S = đồng Chi phí dự trữ/đơn vị hàng hóa H = 1.8% giá mua/tháng Imin=500 sản phẩm Tính: Qui mô đơn hàng tối ưu. Số lần đặt hàng trong năm Tổng chi phí liên quan đến qui mô đơn hàng Tổng chi phí mua hàng trong năm

39
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ) Ví dụ
Tính EOQ bằng công thức H = 0,018 x 850 x 12 = 15,3 x 12 = đồng/năm Qui mô đơn hàng tối ưu: Số lần đặt hàng trong năm = 5000/2333 = 2.14 lần Tổng chi phí liên quan đến qui mô đơn hàng: Tổng chi phí mua hàng trong kỳ:

40
Mở rộng mô hình EOQ với thời gian đặt hàng-giao hàng khác 0
Giả định Nhu cầu xác định, đều Giá đơn vị hàng hoá không thay đổi theo số lượng Toàn bộ hàng hoá đặt hàng giao 1 lần Số lượng hh đặt cố định mỗi lần là Q Thời gian đặt hàng – giao hàng khác 0 (bằng X ngày) Tồn kho ban đầu bằng 0 Chi phí đặt, nhận hàng: không phụ thuộc vào quy mô đơn hàng Chi phí lưu trữ tồn kho tuyến tính theo số lượng tồn kho

41
Xác định qui mô đơn hàng (EOQ)
Sơ đồ tồn kho và qui mô đặt hàng tối ưu Mức tồn kho Imax=Qeco Imax=Qeco I = (Imax + Imin)/2 = Q/2 Lr Imin = 0 Lt Thời gian

42
Mở rộng mô hình EOQ với thời gian đặt hàng-giao hàng khác 0
Thời gian đặt hàng – nhận hàng bằng Lt = X ngày Trong thời gian này cần một lượng hàng sử dụng trước khi đơn hàng mới về nhập kho. Lr = Lt*Da/N Nhu cầu hàng hóa trong X ngày (Qx): Nếu N = 365 ngày: Lr =X*Da/N Nếu N < 365 ngày: Lr=X’*Da/N (X’: số ngày làm việc trong X ngày) Lô hàng đầu tiên phải đặt trước kỳ Lt ngày (để lô hàng đầu tiên về ngày đúng ngày đầu tiên trong kỳ, đáp ứng nhu cầu sử dụng) Tái đặt hàng khi lượng tồn kho bằng Lr (điểm tái đặt hàng bằng)

43
Mô hình EOQ với giá chiết khấu theo số lượng
Giả định Nhu cầu xác định, đều Giá đơn vị hàng hoá chiết khấu theo số lượng Toàn bộ hàng hoá đặt hàng giao 1 lần Số lượng hh đặt cố định mỗi lần là Q Thời gian đặt hàng – nhận hàng bằng 0 Tồn kho ban đầu bằng 0 Chi phí đặt, nhận hàng: không phụ thuộc vào quy mô đơn hàng Chi phí lưu trữ tồn kho tuyến tính theo số lượng tồn kho

44
Mô hình EOQ với giá chiết khấu theo số lượng
Tổng chi phí: Nếu giá chiết khấu theo số lượng sẽ ảnh hưởng đến: Chi phí lưu trữ tồn kho: (H = h*Pu) Chi phí mua hàng: Pu thay đổi theo qui mô đơn hàng Hàm TC(Q) là hàm không liên tục

45
Mô hình EOQ với giá chiết khấu theo số lượng
Đồ thị hàm tổng chi phí: TC Q

46
Mô hình EOQ với giá chiết khấu theo số lượng
Hàm TC(Q) là hàm không liên tục, nếu áp dụng EOQ, ta gặp phải những vấn đề sau: Trong từng khoảng hàm tổng chi phí vẫn liên tục và không phụ thuộc vào giá mua EOQ cho biết điểm đặt hàng để TC nhỏ nhất trong từng khoảng Trong từng khoảng phải xem xét đến sự phù hợp của EOQ với điều kiện số lượng để hưởng giá chiết khấu trong khoảng đó. Nếu EOQ không thỏa mãn tức là EOQ cần tìm đã nằm ngoài khoảng có mức giá được tính toán và phải tìm tiếp ở mức giá khác Tìm được EOQ trong khoảng nào đó, mới chỉ tìm được mức đặt hàng làm cực tiểu chi phí đặt hàng và tồn kho mà chưa tính đến ảnh hưởng của chiết khấu giảm giá đế chi phí mua sắm. Đôi khi sự giảm giá đem lại khoảng tiết kiệm lớn hơn với gia tăng chi phí do không đặt hàng theo mức EOQ

47
Mô hình EOQ với giá chiết khấu theo số lượng
Thủ tục tính EOQ Bước 1 – Với mức giá thấp nhất (lượng mua cao nhất): Kiểm tra xem EOQ có nằm trong khoảng chấp nhận giá thấp hay không. Nếu EOQ thỏa mãn tiến hành đặt hàng với mức = EOQ tính được Nếu không thỏa mãn chuyển qua bước tiếp theo Bước 2 – Thực hiện tiếp thủ tục ở mức giá cao hơn Nếu EOQ không thỏa mãn sẽ tiếp tục tìm ở mức giá cao hơn (quay lại bươc 2 – vòng lặp) Nếu EOQ thỏa mãn chuyển sang bước 3 Bước 3: Tính tổng chi phí cả năm, lựa chọn phương án có tổng chi phí thấp nhất Gồm cả chi phí đặt hàng, chi phí tồn kho và mua sắm cho các mức đặt hàng theo EOQ và mức cận dưới của các khoảng đặt hàng có giá thấp hơn

48
Mô hình EOQ với giá chiết khấu theo số lượng
Xếp bảng giá từ thấp – cao Tính EOQ với mức giá thấp nhất EOQ thỏa mãn điều kiện mức giá Có Đặt hàng bằng đúng EOQ Không Tính EOQ với mức giá tiếp theo EOQ thỏa mãn điều kiện mức giá Không Có Tính TC với lượng đặt hàng tối thiểu để được hưởng các mức giá thấp mà EOQ không thỏa mãn; TC ứng với EOQ thỏa mãn Đặt hàng với mức có TCmin

49
Mô hình EOQ với giá chiết khấu theo số lượng
Ví dụ: Tổng nhu cầu: đơn vị/năm Chi phí lưu trữ đơn vị = 30% giá mua/năm Chi phí đặt hàng: /đơn hàng Nhà cung cấp áp dụng bảng giá chiết khấu như sau: Xác định quy mô đơn hàng tối ưu Số lượng Giá >=1000 290,000 295,000 <=499 300,000

50
Mô hình EOQ với giá chiết khấu theo số lượng – ứng dụng lựa chọn nhà cung cấp
Ví dụ: Tổng nhu cầu: đơn vị/năm Chi phí lưu trữ đơn vị = 30% giá mua/năm Chi phí đặt hàng: /đơn hàng 2 nhà cung cấp A và B áp dụng bảng giá chiết khấu như sau: A B Xác định quy mô đơn hàng tối ưu Số lượng Giá >=1000 290,000 295,000 <=499 300,000 Số lượng Giá >=600 290,000 300,000 <=300 305,000

51
Xác định qui mô lô sản xuất (EQP/EPL-Economic Quantity Production/Economic Production Lot)
Giả định, thông số Khả năng SX mỗi ngày là p đơn vị hàng Nhu cầu hàng năm là Da đơn vị Nhu cầu đều mỗi ngày là d đơn vị Chi phí thiết đặt lại máy móc, chuẩn bị SX… là S đồng/lần Chi phí tồn kho 1 đơn vị hàng là H đồng/năm Số ngày có thể SX trong năm là N Q là quy mô loạt SX (EPL/EQP)

52
Xác định qui mô lô sản xuất (EQP/EPL-Economic Quantity Production/Economic Production Lot)
Với những giả thuyết trên ta có: Số đơn vị hàng SX hàng năm là P = N x p hay p = P/N Khả năng tiêu thụ mỗi ngày là d = Da/N Vì năng lực SX phải lớn hơn nhu cầu p = P/N > d = Da/N Thời gian tiến hành SX xong đơn hàng là T=Q/p Sản lượng tích lũy tồn kho mỗi ngày là p – d Sản lượng đã tiêu thụ trong thời gian T là = d x T = d x Q/p Sản lượng SP làm ra tích lũy vào tồn kho là (p-d)Q/p = (1-d/p)Q Tồn kho tối đa đạt được khi đơn hàng vừa hoàn thành Imax = Imin + (1-d/p)Q vì Imin giả thiết = 0 Imax = (1-d/p)Q Tồn kho trung bình là ITB = (Imax + Imin)/2 = (1-d/p)Q/2

53
Thay các thông số trên vào mô hình EOQ ta có:
Xác định qui mô lô sản xuất (EQP/EPL-Economic Quantity Production/Economic Production Lot) Thay các thông số trên vào mô hình EOQ ta có:

54
Xác định qui mô lô sản xuất (EQP/EPL-Economic Quantity Production/Economic Production Lot)
Đồ thị; Lượng SX tối ưu EPL Tồn kho Lượng tiêu thụ Q d(Q/p) Imax Lượng nhập kho (1-d/p)Q Thời gian Thời gian loạt SX= T=Q/p

55
Xác định qui mô lô sản xuất (EQP/EPL-Economic Quantity Production/Economic Production Lot)
Ví dụ tính EPL Công ty X có Nhu cầu về sản phẩm tiêu thụ là Da = đơn vị/năm Khả năng SX là p = 80 đơn vị/ngày Số ngày làm việc trong năm là N = 250 ngày Chi phí thiết đặt SX là S = 2 triệu đồng/1 lần Chi phí lưu giữ tồn kho là h =3.200 đồng/đơn vị/tháng Xác định quy mô lô SX tối ưu và giá trị tồn kho cao nhất biết rằng mỗi khi bắt đầu lô SX lượng tồn kho là 200 đơn vị SP (còn 200 thì bắt đầu SX) Tính chu kỳ sản xuất

56
Xác định qui mô lô sản xuất (EQP/EPL-Economic Quantity Production/Economic Production Lot)
Ví dụ tính EPL Ta có: Mức SX là: P = p x N = 80 x 250 = đơn vị SP/năm Chi phí tồn kho: H = h x 12 = 3200 x 12 = đồng/SP/năm Thời gian SX 1 đơn hàng T = EPL/p = 1444/80 = ngày Tiêu thụ trong thời gian SX là = Txd = T x Da/N = x /250 = 722 SP

57
Ví dụ tính EPL CT = SDa/Q = (2.000.000) x (10.000/1444)
Xác định qui mô lô sản xuất (EQP/EPL-Economic Quantity Production/Economic Production Lot) Ví dụ tính EPL Với giả thiết Imin = 0 Lượng tồn kho cao nhất: Imax = Q + Imin – tiêu thụ trong thời gian SX = 1444 – 722 = 722 đơn vị SP Tổng chi phí lưu kho (năm): CH = H x (Imax+ Imin)/2 = x 722/2 = đồng Chi phí thiết đặt SX năm: CT = SDa/Q = ( ) x (10.000/1444) = đồng Tổng chi phí tồn kho và thiết đặt SX: CTH = CH+CT = = đồng

58
Xác định qui mô lô sản xuất (EQP/EPL-Economic Quantity Production/Economic Production Lot)
Ví dụ tính EPL Với giả thiết Imin = 200 Lượng tồn kho cao nhất: Imax = Q + Imin – tiêu thụ trong thời gian SX = – 722 = 922 SP Tổng chi phí lưu kho (năm) CH = H x (Imax+ Imin)/2 = x ( )/2 = đồng Tổng chi phí tồn kho và thiết đặt SX: TC = CT + CH = = đồng

59
Ví dụ 2: Đồ thị biểu diễn giá trị loạt SX

60
Sản xuất tích lũy ?….. Tồn kho tích lũy ?….

61
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Trong EOQ chưa tính đến chi phí cạn dự trữ, trong đó nhu cầu không được đáp ứng bằng tồn kho. Đây là một tình huống không mong muốn và cần tránh nếu có thể. Trong một số trường hợp, có thể chấp nhận tình trạng cạn dự trữ trên phương diện kinh tế Trong mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định sẽ được hiểu như là sự đặt hàng sau Khách hàng đặt một đơn hàng, nếu nhà cung cấp bị cạn dự trữ, đến khi đơn hàng sau về mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng Khách hàng chấp nhận chờ đơn hàng mới về mới có thể đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng

62
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Giả định Nhu cầu xác định, đều Giá đơn vị hàng hoá không thay đổi theo số lượng Toàn bộ hàng hoá đặt hàng giao 1 lần Số lượng hh đặt cố định mỗi lần là Q Thời gian giao hàng xác định. Tồn kho ban đầu bằng 0 Chi phí đặt hàng: không phụ thuộc vào quy mô đơn hàng Chi phí lưu trữ tồn kho tuyến tính theo số lượng tồn kho Cạn dự trữ, khách hàng chấp nhận chờ. Đơn hàng mới về khi có một lượng nhu cầu B chờ được đáp ứng

63
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Các thông số: Khách hàng yêu cầu lượng hàng B nhưng trong kho không còn hàng, đơn hàng mới chưa về (Cạn dự trữ). Nhu cầu chờ được đáp ứng (Backorder): B đơn vị Thiệt hại do cạn dự trữ 1 đơn vị trên năm là CS (cả chi phí hữu hình và vô hình có thể tính được). Ví dụ: Phải giảm giá cho Kh chấp nhận chờ, Thiệt hại do KH không hài lòng… Đơn hàng mới sẽ đáp ứng lượng hàng chờ (B) lượng hàng nhập kho chỉ còn Q – B

64
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Các thông số (tt): Việc đáp ứng nhu cầu khách hàng chia thành 2 pha: Pha 1: Đáp ứng bằng lượng tồn kho cho đến khi tồn kho xuống mức 0 (cạn dự trữ): t1 = (Q-B)/d Pha 2: Nhu cầu được tích lũy và chờ đáp ứng bởi đơn hàng về sau. Và thời kỳ này được xác định là: t2= B/d

65
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Sơ đồ tồn kho với cạn dự trữ xác định Mức tồn kho Q – B Q t1 t2 B T = t1 + t2 Thời gian

66
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Chu kỳ đặt hàng Mức tồn kho b.quân = Mức cạn dự trữ bình quân = Thiệt hại cạn dự trữ: Chi phí dự trữ =

67
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Tổng chi phí = Cp đặt hàng + Cp dự trữ + Thiệt hại do cạn dự trữ + Tiền mua hàng Tổng chi phí: Quy mô đơn đặt hàng tối ưu là Mức cạn dự trữ tối ưu là

68
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Ví dụ: Nhu cầu một loại SP trong năm là Da = 2000, N=250 ngày Giá mua một đơn vị SP là Pu = đồng Chi phí tồn kho 1 đơn vị SP/năm = 20% giá mua Chi phí đặt một đơn hàng là S = đồng Chi phí cạn dự trữ bình quân/năm CS= đồng Các sản phẩm cạn dự trữ có thể dịch chuyển sang kỳ sau Tính mức đặt hàng hiệu quả và mức dự trữ tối ưu

69
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Ví dụ: Ta có: Có H = P x 20% = x 0,2 = đ Qui mô đơn hàng tối ưu: Mức cạn dự trữ mỗi chu kỳ Tồn kho tối đa = Q – B = 115 – 29 = 86 Sản phẩm Chu kỳ tồn kho: T = 115/8 = 14,4 ngày

70
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Ví dụ: Chi phí tồn kho cả năm: Chi phí đặt hàng cả năm: Chi phí cạn dự trữ cả năm:

71
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Ví dụ: Tiền mua hàng (không phụ thuộc vào Q): Tổng chi phí = chi phí liên quan đến qui mô đơn hàng + tiền mua hàng

72
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Ví dụ: Nếu sử dụng EOQ đơn thuần Chi phí liên quan đến qui mô đơn hàng: Tổng chi phí:

73
Mô hình tồn kho với chi phí cạn dự trữ xác định
Ví dụ: Nếu giao hàng sau được chấp nhận chi phí liên quan đến qui mô đơn hàng sẽ giảm so với EOQ đơn thuần: = (Tương đương 13,3% chi phí liên quan đến đơn hàng) Làm tổng chi phí giảm (Tương đương % tổng chi phí) so với EOQ đơn thuần

74
Mô hình tồn kho trước thời điểm tăng giá
Đặt vấn đề: Bạn làm gì nếu nhà cung cấp thông báo tăng giá trong tương lai? Trong mô hình EOQ với giá chiết khấu, chúng ta cân nhắc lợi ích giữa mua hàng với số lượng lớn để được hưởng giá thấp với chi phí giao dịch và chi phí tồn kho. Chúng ta cũng cân nhắc vấn đề tương tự. Khi biết giá sẽ tăng trong tương lai, chúng ta se cân nhắc giữa 2 PA để tiết kiệm chi phí: Đặt thêm bao nhiêu hàng hóa để mua hàng với giá thấp – giá hiện tại (hoặc trường hợp ngược lại giá giảm) Chi phí đặt hàng và chi phí dự trữ tăng do qui mô đặt hàng lớn hơn

75
Mô hình tồn kho trước thời điểm tăng giá
Đặt vấn đề: Mô hình tồn kho trong trường hợp này được coi là tồn kho tích trữ đầu cơ (Speculative Stock). Với giá hiện tại (Pu), chúng ta đặt hàng Q* = EOQ Đơn hàng cuối cùng trước khi giá tăng chúng ta cần tính đặt thêm bao nhiêu hàng hóa để tiết kiệm chi phí nhất

76
Mô hình tồn kho trước thời điểm tăng giá
Sơ đồ tồn kho Thời gian Tồn kho ( Q*+ ∆)/D năm Q*new Đơn hàng cuối cùng trước thời điểm tăng giá Q* Q*+ ∆ Thời điểm tăng giá

77
Mô hình tồn kho trước thời điểm tăng giá
Phân tích: Gọi: ∆: lượng hàng hóa cần đặt tăng thêm trước khi tăng giá c (∆) là chi phí bình quân/đơn vị hàng hóa đặt tăng thêm trước khi hàng hóa tăng giá. cnew là chi phí bình quân/đơn vị hàng hóa khi giá tăng. Sẽ có lợi khi đặt tăng mỗi 1 đơn vị hàng hóa trước khi tăng giá nếu c (∆) < cnew Tiếp tục đặt thêm đến khi c (∆) = cnew Giải quyết vấn đề: Muốn tính ∆: tính c (∆) và cnew

78
Mô hình tồn kho trước thời điểm tăng giá
Phân tích chi phí: Gọi Pu là giá hiện tại, Pnew là giá mới (Pu < Pnew) c (∆) = Pu + chi phí dự trữ/đơn vị hàng hóa trong khoảng thời gian ( Q*+ ∆)/Da năm Chi phí dự trữ/đơn vị hàng hóa trong khoảng thời gian ( Q*+ ∆)/D năm = (Q*+ ∆)/Da)*H c (∆) = Pu + (Q*+ ∆)/Da)*H Chi phí bình quân mỗi đơn vị hh khi giá tăng: Cnew = Pnew + [CT(Qnew) + CH(Qnew)]/Da Chúng ta tiếp tục tăng (∆) cho đến khi: c (∆) = Cnew Hay: Pu + (Q*+ ∆)/Da)*H = Pnew + [CT(Qnew) + CH(Qnew)]/Da

79
Mô hình tồn kho trước thời điểm tăng giá
Phân tích: Suy ra lượng hàng cần mua thêm ở đơn hàng cuối cùng trược khi tăng giá: ∆ = ( Pnew – Pu)Da/H + [CT(Qnew) + CH(Qnew) – QH]/H Q và Qnew được tính theo công thức EOQ, chênh lệch giữa Q và Qnew rất nhỏ, nên để đơn giản, ∆ có thể được tính theo công thức: ∆ = ( Pnew – Pu)Da/H Ví dụ

Similar presentations

© 2023 SlidePlayer.com Inc.
All rights reserved.

Bạn đang xem bài viết: QUẢN TRỊ TỒN KHO VÀ PHÂN TÁN RỦI RO. Thông tin do Wingroup VN chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Sale off:

Best post:

Cách Mở Nắp Hộp Cơm Bị Hấp Hơi, Mẹo Vặt: Mở Nắp Chai Lọ Khi Vô Tình Vặn Quá Chặt
Cách Mở Nắp Hộp Cơm Bị Hấp Hơi, Mẹo Vặt: Mở Nắp Chai Lọ Khi Vô Tình Vặn Quá Chặt
Cách Hấp Má Heo Ngon – Cách Làm Đầu Heo Hấp Hành
Cách Hấp Má Heo Ngon – Cách Làm Đầu Heo Hấp Hành
Cách Hấp Khi Không Có Nồi Hấp, Cách Hấp Cách Thuỷ Bằng Bếp Ga Và Nồi Cơm Điện
Cách Hấp Khi Không Có Nồi Hấp, Cách Hấp Cách Thuỷ Bằng Bếp Ga Và Nồi Cơm Điện
Cách Hấp Bánh Bột Lọc Bằng Lò Vi Sóng ), Bánh Lọc Ngon Tại Đà Nẵng
Cách Hấp Bánh Bột Lọc Bằng Lò Vi Sóng ), Bánh Lọc Ngon Tại Đà Nẵng
Cách Đuổi Quỷ Hấp Tinh Quỷ” Theo, Quỷ Hấp Tinh Là Gì
Cách Đuổi Quỷ Hấp Tinh Quỷ” Theo, Quỷ Hấp Tinh Là Gì
Cách Làm Óc Bò Hấp Gừng Cực Ngon, Bổ Mà Không Bị Tanh, 3 Cách Chưng Óc Heo Vừa Đơn Giản Lại Dinh Dưỡng
Cách Làm Óc Bò Hấp Gừng Cực Ngon, Bổ Mà Không Bị Tanh, 3 Cách Chưng Óc Heo Vừa Đơn Giản Lại Dinh Dưỡng
Cá Mòi Kho & Cách Kho Cá Mòi Rục Xương, 3 Cách Kho Cá Mòi Bằng Nồi Áp Suất Ngon Bá Cháy
Cá Mòi Kho & Cách Kho Cá Mòi Rục Xương, 3 Cách Kho Cá Mòi Bằng Nồi Áp Suất Ngon Bá Cháy
Cách Tính Hàng Tồn Kho Chậm Luân Chuyển, Kiểm Toán Phần Hành Hàng Tồn Kho
Cách Tính Hàng Tồn Kho Chậm Luân Chuyển, Kiểm Toán Phần Hành Hàng Tồn Kho
Chế Biến Ngọc Dương Dê Đúng Cách Chế Biến Ngọc Dương Hấp Gừng
Chế Biến Ngọc Dương Dê Đúng Cách Chế Biến Ngọc Dương Hấp Gừng
Cách Hấp Lại Bánh Chưng Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn, Cách Rã Đông Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn
Cách Hấp Lại Bánh Chưng Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn, Cách Rã Đông Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn
Món Ngon, Cách Pha Nước Chấm Thịt Mèo Hấp Ngon Đúng Vị, Cách Làm Nước Chấm Thịt Mèo
Món Ngon, Cách Pha Nước Chấm Thịt Mèo Hấp Ngon Đúng Vị, Cách Làm Nước Chấm Thịt Mèo
Cách Tải Kho Báu Huyền Thoại Bản Trung Quốc, Kho Báu Huyền Thoại Vip 11
Cách Tải Kho Báu Huyền Thoại Bản Trung Quốc, Kho Báu Huyền Thoại Vip 11
Top 18 Cách Kho Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022, Top 18 Cách Nấu Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022
Top 18 Cách Kho Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022, Top 18 Cách Nấu Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022
Cách Làm Dúi Hấp Nguyên Con Dúi Chế Biến Món Gì Ngon Nhất, Hướng Dẫn Làm Thịt Dúi
Cách Làm Dúi Hấp Nguyên Con Dúi Chế Biến Món Gì Ngon Nhất, Hướng Dẫn Làm Thịt Dúi
New Bật Mí Cách Hấp Thịt Mèo Với Ngải Cứu, Hướng Dẫn Làm Thịt Mèo Cực Ngon
New Bật Mí Cách Hấp Thịt Mèo Với Ngải Cứu, Hướng Dẫn Làm Thịt Mèo Cực Ngon

Categories