Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Phiếu Xuất Kho Kiêm Vận Chuyển Nội Bộ Điện Tử

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là loại chứng từ được dùng kèm theo hàng hóa để làm căn cứ lưu thông trên thị trường, theo đó thì doanh nghiệp thuộc trường hợp không phải xuất hóa đơn hoặc chưa xuất hóa đơn để có thể tránh sự quản lý thị trường, thanh tra hoặc công an kinh tế xử phạt.

Đang xem: Hướng dẫn cách sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển là một trong những giấy tờ được dùng phổ biến trong doanh nghiệp, công ty,… dùng với mục đích để vận chuyển hàng hóa hoặc sản phẩm nào đó trong nội bộ.

Vậy mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ năm 2021, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mua ở đâu?, thủ tục đăng ký sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 2021, hướng dẫn viết Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

Mời quý vị tham khảo bài viết của chúng tôi sau đây, để nắm rõ các quy định liên quan.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là loại chứng từ được dùng kèm theo hàng hóa để làm căn cứ lưu thông trên thị trường, theo đó thì doanh nghiệp thuộc trường hợp không phải xuất hóa đơn hoặc chưa xuất hóa đơn để có thể tránh sự quản lý thị trường, thanh tra hoặc công an kinh tế xử phạt.

Việc in và phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được thực hiện tương tự như hóa đơn. Theo đó thì việc sử dụng loại phiếu này cần phải đăng ký để phát hành, quản lý, báo cáo về tình hình sử dụng tới cơ quan thuế như đối với hóa đơn.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ dùng để chứng minh về nguồn gốc của hàng hóa trong quá trình vận chuyển, ngoài ra phiếu này còn có ý nghĩa trong việc quản lý nội bộ về loại hàng hóa, sản phẩm của đơn vị đó.

Theo quy định thì mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã được quy định rõ mẫu cụ thể (quý vị có thể tham khảo chi tiết trong mục dưới của bài viết này).

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được sử dụng ở 1 số trường hợp cụ thể như sau:

– Sử dụng khi xuất hàng hóa đi gia công

– Sử dụng khi điều chuyển, hợp xuất hàng hóa với các đơn vị hoặc chi nhánh mà hạch toán có sự phụ thuộc nhau.

– Khi xuất hàng hóa đưa đến của khẩu hoặc nơi thực hiện thủ tục xuất khẩu

– Xuất hàng để trả ủy thác nhập khẩu nếu hàng hóa chauw được nộp thuế giá trị gia tăng trong khâu nhập khẩu

– Xuất gửi hàng đại lý cho doanh nghiệp để nhận bán hàng đại lý.

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mua ở đâu?

Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mua ở đâu? được nhiều khách hàng đặt ra. Sau đây chúng tôi sẽ làm rõ vấn đề này để quý vị có thể dễ dàng tìm được mẫu phiếu này.

Xem thêm: Món Ngon Mỗi Ngày: Cách Làm Trứng Hấp Hàn Quốc Bằng Nồi Cơm Điện

Hiện tại, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ đã được ban hành mẫu cụ thể kèm theo thông tư số 39/2014/TT-BTC cho nên khi khách hàng có nhu cầu cần sử dụng loại phiếu này thì có thể đặt in. Tuy nhiên cần phải có thủ tục để thông báo phát hành tới cơ quan thuế có thẩm quyền. Ngoài ra, công ty hoặc doanh nghiệp,… có thể soạn công văn để gửi lên cơ quan thuế có thẩm quyền để mua

Trên đây là 2 cách để có thể mua phiếu, khi thực hiện theo những cách này thì khi đó chủ thể mới có thể sử dụng và thực hiện việc báo cáo tương tự hóa đơn.

Thủ tục đăng ký sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Theo khoản 1 điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC và khoản 2 điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 5 điều 3 của thông tư 26/2015/TT-BTC

 

Điều 9. Phát hành hóa đơn của tổ chức kinh doanh

1.Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi Thông báo phát hành hóa đơn (mẫu số 3.5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này), hóa đơn mẫu cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Nội dung Thông báo phát hành hóa đơn gồm: tên đơn vị phát hành hoá đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, các loại hoá đơn phát hành (tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…)), tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn (đối với hoá đơn tự in), tên và mã số thuế (nếu có) của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử (đối với hoá đơn điện tử); ngày lập Thông báo phát hành, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hoá đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.Đối với các số hoá đơn đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ trên tờ hoá đơn, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức kinh doanh vẫn có nhu cầu sử dụng hoá đơn đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng và gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu tổ chức có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hoá đơn đã phát hành chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên hoá đơn, gửi bảng kê hoá đơn chưa sử dụng (mẫu số 3.10 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này) và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hoá đơn đến cơ quan thuế nơi chuyển đến (trong đó nêu rõ số hóa đơn đã phát hành chưa sử dụng, sẽ tiếp tục sử dụng). Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số hoá đơn đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số hoá đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành hoá đơn mới với cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Trường hợp có sự thay đổi về nội dung đã thông báo phát hành, tổ chức kinh doanh phải thực hiện thông báo phát hành mới theo hướng dẫn tại khoản này.

 

Như vậy, khi sử dụng hóa đơn cần phải thông báo phát hành để được sử dụng tại thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp hoặc tổ chức.

*

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ sử dụng khi nào?

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được sử dụng trong các trường hợp được quy định tại Khoản 5, Điều 6, Thông tư 68/2019/TT-BTC, cụ thể như sau:

– Trường hợp nhập khẩu ủy thác hàng hóa:

+ Nếu đã nộp thuế GTGT khi nhập khẩu thì đơn vị kinh doanh trả hàng cho cơ sở kinh doanh ủy thác nhập khẩu sử dụng HĐĐT

+ Nếu chưa nộp thuế ở khâu nhập khẩu thì cơ sở nhận ủy thác khi xuất trả hàng nhập khẩu ủy thác sẽ lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo đúng quy định của pháp luật làm chứng để từ lưu thông hàng hóa.

phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Áp dụng mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ trong trường hợp nào?

– Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa:

+ Cơ sở kinh doanh có hàng ủy thác xuất khẩu khi xuất hàng giao cho cơ sở nhận ủy thác thì cần sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.

+ Cơ sở kinh doanh có hàng ủy thác xuất khẩu khi hàng hóa đã xuất khẩu và được cơ quan hải quan xác nhận thì  cần lập hóa đơn điện tử GTGT. Bên nhận ủy thác xuất khẩu xuất bán cho khách nước ngoài bằng cách sử dụng hóa đơn điện tử GTGT hoặc hóa đơn bán hàng để xuất bán cho khách hàng nước ngoài.

– Sử dụng phương pháp khấu trừ xuất điều chuyển hàng hóa để tổ chức kinh doanh kê khai, nộp thuế GTGT cho các cơ sở hạch toán phụ thuộc.

– Trường hợp các đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký, thực hiện kê khai nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, có thu mua hàng hóa là nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính của cơ sở kinh doanh thì khi điều chuyển, xuất bán, đơn vị phụ thuộc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử, không sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng.

– Tổ chức, cá nhân xuất hàng hóa bán lưu động sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định, khi bán hàng lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Ngoài ra, có thể sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử trong những trường hợp sau đây:

 • Xuất hàng hóa để gia công.
 • Xuất, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
 • Xuất hàng hóa bán lưu động.
 • Góp vốn bằng tài sản tại Việt Nam để thành lập doanh nghiệp
 • Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

3. Quy định về nội dung mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Nội dung của Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được quy định căn cứ theo Khoản 3, Điểm g, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC như sau:

phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Quy định về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử

“Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.”

Như vậy, trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ cần có các chỉ tiêu bao gồm:

 • Tên người vận chuyển hàng hóa.
 • Phương tiện vận chuyển.
 • Địa chỉ kho xuất – nhập hàng.
 • Thông tin hàng hóa: Tên, đơn vị, chủng loại, số lượng hàng hóa,….
 • Một số thông tin khác: Tên người xuất hàng, lệnh điều chuyển nội bộ, tên người nhận,…

Trên đây là các quy định quan trọng về mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử. Doanh nghiệp cần lưu ý về các trường hợp áp dụng, các tiêu thức nội dung cần có để lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hợp lệ để sử dụng khi lưu thông hàng hóa.

Trường hợp nào được xuất phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ?

Căn cứ theo điểm 2.6 Phụ lục 4 của Thông tư 39/2014/TT-BTC Quy định sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, thì phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được sử dụng trong các trường hợp sau:

 • Sử dụng trong trường hợp xuất hàng hóa đi gia công.
 • Sử dụng trong trường hợp xuất, điều chuyển hàng hóa giữa các đơn vị, chi nhánh hạch toán phụ thuộc với nhau.
 • Xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu.
 • Xuất hàng hóa giao cho doanh nghiệp nhận ủy thác nhập khẩu.
 • Xuất hàng trả ủy thác nhập khẩu khi hàng hóa chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.
 • Xuất gửi hàng đại lý cho doanh nghiệp nhận bán hàng đại lý.

Doanh nghiệp xuất hàng hóa cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc có thể sử dụng hóa đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, cần lưu ý các vấn đề sau:

– Nếu chi nhánh phụ thuộc tự kê khai thuế GTGT (khác tỉnh với trụ sở chính) tại địa phương thì khi xuất hàng cho chi nhánh, trụ sở chính có thể xuất hóa đơn hoặc phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ; nếu trụ sở chính xuất hàng cho chi nhánh bằng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thì phải xuất lại hóa đơn GTGT để chi nhánh có căn cứ kê khai, khấu trừ thuế.

7 điều lưu ý khi dùng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Nếu chi nhánh (hoặc cửa hàng) phụ thuộc không thực hiện hạch toán kế toán khai thuế GTGT về trụ sở chính, khi trụ sở xuất hàng hóa về chi nhánh xuất bằng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ (không xuất hóa đơn); định kỳ chi nhánh (cửa hàng) lập bảng kê bán hàng hóa tiêu thụ về trụ sở chính để trụ sở chính xuất hóa đơn cho khách hàng ghi doanh thu.

Các trường hợp được sử dụng Phiếu xuất kho vận chuyển điện tử

Căn cứ theo quy định tại Điểm a, b, c, đ, g, h Khoản 5, Điều 6, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định cụ thể về việc áp dụng hóa đơn điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối với một số trường hợp cụ thể theo yêu cầu quản lý, theo đó, các trường hợp được sử dụng Phiếu xuất kho vận chuyển điện tử bao gồm:

 • Xuất hàng trả ủy thác nhập khẩu khi hàng hóa chưa nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu.
 • Xuất hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu.
 • Xuất hàng hóa giao cho doanh nghiệp nhận ủy thác nhập khẩu.
 • Xuất gửi hàng đại lý cho doanh nghiệp nhận bán hàng đại lý.
 • Xuất hàng hóa đi gia công.
 • Xuất, điều chuyển hàng hóa, tài sản giữa các đơn vị, chi nhánh hạch toán phụ thuộc với nhau.
 • Xuất khi bán hàng lưu động.
 • Góp vốn bằng tài sản
 • Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử

Không nhất thiết phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Theo công văn 1870/TCT-CS ngày 21/05/2014 ghi rõ:

“Trường hợp Công ty TNHH JX Nippon Oil&Energy Việt Nam đề nghị không thể hiện tiêu thức cột “Đơn giá”; “Thành tiền” trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tại công văn số 349/CT-HCAC ngày 8/3/2014: Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ không nhất thiết phải có tiêu thức “Đơn giá” và “Thành tiền” nên trên phiếu xuất kho không nhất thiết phải thể hiện hai chỉ tiêu này tuy nhiên nên thể hiện để tiện quy trách nhiệm trong khi vận cuyển hàng hóa.

Trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua, tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán mà chỉ thể hiện các chỉ tiêu sau:

 • Tên người vận chuyển
 • Phương tiện vận chuyển
 • Địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng
 • Các nội dung khác như: Tên người xuất hàng, Lệnh điều động nội bộ, Tên người nhận hàng.

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử sử dụng khi nào?

Căn cứ theo Khoản 5, Điều 6, Thông tư 68/2019/TT-BTC, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được sử dụng trong các trường hợp:
– Trường hợp nhận nhập khẩu ủy thác hàng hóa:

 • Nếu đã nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu: Sử dụng hóa đơn điện tử khi trả hàng cho cơ sở kinh doanh ủy thác nhập khẩu.
 • Nếu chưa nộp thuế ở khâu nhập khẩu: Cơ sở nhận ủy thác lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử theo quy định để làm chứng từ lưu thông hàng hóa.

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mới nhất năm 2022 - Luật Nhân Dân

– Trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa:

 • Khi xuất hàng: Cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử.
 • Khi hàng hóa đã xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan: Cơ sở có hàng hóa ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn điện tử GTGT. Bên nhận ủy thác xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử GTGT hoặc hóa đơn bán hàng để xuất bán cho khách hàng nước ngoài.

– Trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử giá trị gia tăng để làm căn cứ thanh toán và kê khai, nộp thuế GTGT ở từng đơn vị, từng khâu độc lập.
– Trường hợp sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử đối để xuất hàng hóa cho đại lý
Trường hợp xuất hàng cho đại lý, nếu đơn vị phụ thuộc của cơ sở kinh doanh nông, lâm, thủy sản đã đăng ký và thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thu mua hàng hóa nông, lâm, thủy sản để điều chuyển, xuất bán về trụ sở chính thì sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, không sử dụng hóa đơn GTGT.

Ngoài ra, các trường hợp khác được sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử bao gồm:

 • Xuất hàng hóa để gia công.
 • Xuất, điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.
 • Xuất hàng hóa bán lưu động: Tổ chức xuất hàng hóa lưu động sử dụng phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử theo quy định khi bán hàng lập hóa đơn điện tử theo quy định.
 • Góp vốn bằng tài sản.
 • Tài sản điều chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Quy định về nội dung mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Căn cứ theo Khoản 3, Điểm g, Điều 3, Thông tư 68/2019/TT-BTC, nội dung của Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ được quy định:
“g) Đối với Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử thì trên Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử không thể hiện các tiêu thức người mua mà thể hiện tên người vận chuyển, phương tiện vận chuyển, địa chỉ kho xuất hàng, địa chỉ kho nhập hàng; không thể hiện tiền thuế, thuế suất, tổng số tiền thanh toán.”.

Như vậy, các chỉ tiêu cần phải có trên phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ gồm có:

 • Tên người vận chuyển hàng hóa.
 • Phương tiện vận chuyển.
 • Địa chỉ kho xuất – nhập hàng.
 • Thông tin hàng hóa: Tên, đơn vị, chủng loại, số lượng hàng hóa,….
 • Một số thông tin khác: Tên người xuất hàng, lệnh điều chuyển nội bộ, tên người nhận,…

Dưới đây là mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC, doanh nghiệp có thể tham khảo:

XUẤT KHO KIÊM VCNB

Hướng dẫn viết phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Để soạn thảo một mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ năm 2021 một cách chính xác và đầy đủ thì cần có những nội dung và cách trình bày như sau:

– Tên của cá nhân hoặc tổ chức, địa chỉ cụ thể và mã số thuế của cá nhân hoặc tổ chức đó

Nội dung này được trình bày trên cùng trang giấy, góc trái trang

– Tên mẫu số:03XKNB, ký hiệu và số trình bày góc phải sát bên trên trang giấy ngang với tên của tổ chức

– Tên của phiếu là: phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

– Liên 1: Lưu

Ngày tháng năm lập phiếu xuất kho này

– Căn cứ vào lệnh điều động số bao nhiêu? Vào ngày tháng năm nào?

Của ai/cơ quan nào? Về việc gì?

– Họ và tên của người vận chuyển, số hợp đồng?

– Phương tiện để vận chuyển là: ô tô, xe máy,….

Xuất kho tại kho hàng nào? Và sau đó nhập kho tại kho hàng nào?

– Bảng chi tiết của hàng hóa, sản phẩm:

+ Số thứ tự từng hàng hóa, sản phẩm

+ Tên của quy cách, nhãn hiệu, phẩm chất vật tư cụ thể

+ Mã số của loại hàng hóa, sản phẩm

+ Đơn vị tính là kg, chiếc, lít,….

+ Số lượng gồm thực xuất và thực nhập

+ Đơn giá và thành tiền được tính theo đơn vị đồng (VNĐ)

+ Tổng cộng thành tiền là bao nhiêu?

– Ký và ghi rõ họ tên của người lập phiếu, thủ kho xuất, người thực hiện vận chuyển và thủ kho nhập

Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 xuấtThực nhập
1 Kem chống nắng OQ1 100 100 300 000 30 000 000
2 Kem dưỡng trắng da OQ2 100 100 400 000 40 000 000

Tổng cộng: 70 000 000

Người lập

( Ký, ghi rõ họ tên)

Hằng

Nguyễn Thị Hằng

Thủ kho xuất

( Ký, ghi rõ họ tên)

Hùng

Trần Văn Hùng

Người vận chuyển

( Ký, ghi rõ họ tên)

Trung

Bùi Xuân Trung

Thủ kho nhập

( Ký, ghi rõ họ tên)

Hoàng

Phạm Văn Hoàng

Tải (Downloaa) Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

 

Về nguyên tắc chứng từ của kế toán thì cần phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu yêu cầu trong mẫu, tuy vậy với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ có thể chỉ cần ghi tên của hàng hóa và số lượng mà không phải ghi giá và thành tiền nếu khách hàng không muốn công khai về giá vốn.

Mặc dù vậy, nhưng nếu phát sinh thì việc ghi phiếu này đầy đủ cũng rất quan trọng, ví dụ như khi các hàng hóa, sản phẩm có vấn đề về hư hỏng hoặc mất mát thì dựa vào loại phiếu này có thể quy ra trách nhiệm của các bên gây ra.

Xem thêm: Cách Làm Gà Hấp Lá Chúc Của Vùng Bảy Núi, Cách Làm Món Gà Hấp Lá Trúc, Đặc Sản An Giang

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ năm 2021, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ là gì?, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ mua ở đâu?, Thủ tục đăng ký sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Mẫu Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 2021, Hướng dẫn viết Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.

See more articles in category: Món kho

Sale off:

Categories