Cách Tính Nhập Xuất Tồn Kho, Công Thức Tính Tổng Hợp Nhập

Một trong những cách để quản lý hàng tồn sau một ngày dài sản xuất ra và nhập vào đó là lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày trên excel.

Đang xem: Cách tính nhập xuất tồn kho

Đối với dân kế toán hoặc quản lý hàng hóa, bài toán đặt ra đó là lập bảng sao cho logic, chuẩn công thức nhằm kiểm kê đúng số lượng hàng tồn và hàng nhập thực tế. Hẳn khi bắt tay vào làm sẽ có nhiều vướng mắc bởi chưa nắm rõ được cách lập bảng.

Bài viết này chính là vị cứu tinh cho những ai còn đang mơ hồ về cách lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa bằng excel. Sẽ nhẹ nhàng hơn nếu bạn nắm được cách lập bảng và các công thức hỗ trợ trong excel. Hãy theo dõi và thực hành cùng Lưu Hồ Sơ nhé!

Các loại hàng tồn kho

Hàng tồn kho là một dạng tài sản ngắn hạn chiếm một phần khá lớn trong tổng tài sản lưu động của doanh nghiệp. Vì vậy, việc quản lý hàng tồn kho luôn là công việc ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp.

Mẫu file excel theo dõi Quản lý Nhập Xuất Tồn đơn giản - Danhgia.pro.vn

Ngoài ra, hàng tồn kho còn được xem là tài sản được doanh nghiệp mua về để phục vụ cho quá trình sản xuất hoặc bán hàng trong. Hàng tồn kho được phân thành từng loại như sau:

 • Hàng hóa đang được vận chuyển.
 • Nguyên vật liệu, dụng cụ.
 • Sản phẩm chế biến dở dang.
 • Thành phẩm, hàng hóa, hàng gửi bán.
 • Những hàng hóa đang được lưu giữ tại kho của công ty.

Phương pháp tính giá hàng tồn kho

Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC, 3 phương pháp tính giá trị hàng tồn kho phổ biến đó là phương pháp đánh giá đích danh, bình quân gia truyền và phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO).

Phương pháp giá đích danh

Phương pháp giá đích danh chỉ nên được áp dụng trong các doanh nghiệp sở hữu ít sản phẩm hoặc đã có các mặt hàng với độ nhận điện ổn định. Khi áp dụng phương pháp này, bạn sẽ lấy đơn giá nhập kho cụ thể của từng loại sản phẩm, vật tư hay hàng hóa xuất kho thuộc lô hàng nhập khẩu để tính.

Phương pháp giá đích danh

Ưu điểm của phương pháp

 • Phương pháp tuân thủ nguyên tắc của kế toán với chi phí phù hợp với doanh thu thực tế của doanh nghiệp.
 • Hàng hóa xuất kho sẽ được bán với giá trị phù hợp.

Nhược điểm của phương pháp

 • Phương pháp chỉ phù hợp để áp dụng trong các doanh nghiệp có ít mặt hàng và hàng tồn kho có giá trị lớn, hàng tồn kho nhận diện được.

Miễn Phí] File quản lý xuất nhập tồn kho bằng Excel

Phương pháp bình quân gia quyền

Đây là phương pháp mà giá trị của từng loại hàng tồn kho sẽ được tính theo giá trị trung bình của từng sản phẩm tồn kho đầu kỳ và giá trị của các mặt hàng được mua hoặc sản xuất trong kỳ. Vì vậy, giá trị trung bình của hàng tồn kho sẽ được tính dựa vào từng kỳ hoặc sau từng lô hàng nhập về và phụ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp

 • Theo giá bình quân gia quyền cuối kỳ (giá bình quân cả kỳ dự trữ)

Cách tính hàng tồn kho này phù hợp để những doanh nghiệp có ít doanh điểm nhưng số lần nhập và xuất mặt hàng lại nhiều áp dụng. Đồng thời, doanh nghiệp cần phải căn cứ vào giá thực tế hàng tồn đầu kỳ để xác định giá trị bình quân của một đơn vị sản phẩm, hàng hoá. Phương pháp này sẽ có công thức tính như sau:

Đơn giá bình quân của cả kỳ dự trữ = (Giá thực tế tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ) / (Số lượng tồn đầu kỳ + Nhập trong kỳ)

Ở phương pháp này, bạn chỉ có có thể tính trị giá vốn của hàng xuất kho khi ở giai đoạn cuối kỳ. Tùy theo các kỳ dự trữ của doanh nghiệp mà bạn sẽ tính toán giá đơn vị bình quân của hàng tồn kho dựa vào giá nhập hoặc lương hàng tồn kho đầu kỳ và trong kỳ.

  • Ưu điểm: Quá trình đơn giản, dễ thực hiện, chỉ cần tính toán một lần vào cuối kỳ.
  • Nhược điểm: Phương pháp này có độ chính xác không được cao và việc tính toán dồn vào cuối tháng sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ của các phần hàng khác. Phương pháp này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời của thông tin kế toán ngay tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
 • Theo giá bình quân gia quyền sau mỗi lần nhập (bình quân thời điểm, tức thời)

Sau những lần nhập vật tư, hàng hoá, nhân viên kế toán phải xác định lại giá trị thực của hàng tồn kho và giá đơn vị bình quân. Công thức tính hàng tồn kho theo giá đơn vị bình quân như sau:

Đơn giá bình quân sau mỗi lần nhập = (Giá thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập) / (Số lượng thực tế tồn kho sau mỗi lần nhập)

Ưu điểm: Phương pháp này sẽ giúp doanh nghiệp khắc phục được nhược điểm của phương pháp trên khi có thể cập nhập giá trị hàng tồn kho chính xác và thường xuyên liên tục.

Nhược điểm: Doanh nghiệp sẽ tốn nhiều công sức khi phải tính toán nhiều lần khi áp dụng phương pháp này. Vì vậy, cách tính này chỉ nên được sử dụng tại các doanh nghiệp có ít chủng loại hàng tồn kho, có lưu lượng nhập xuất ít.Mẫu sổ chi tiết hàng hoá tồn kho - ketoan68.net ketoan68.net

Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

Phương pháp nhập trước, xuất trước áp dụng dựa trên giá trị hàng tồn kho được mua hoặc đã sản xuất trước và sản phẩm tồn kho còn lại cuối kỳ. Theo phương pháp này, giá trị hàng xuất kho sẽ được tính theo giá của lô hàng nhập kho ở đầu kỳ hoặc gần đầu kỳ. Còn giá trị sản phẩm tồn kho cuối kỳ sẽ được tính theo giá của hàng nhập kho ở cuối kỳ hoặc gần cuối kỳ.

Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)

Ưu điểm của phương pháp

 • Phương pháp này sẽ giúp bạn tính được giá trị vốn hàng xuất kho từng đợt xuất hàng.
 • Giúp chỉ tiêu hàng tồn kho trên báo cáo kế toán có ý nghĩa thực tế hơn.

Nhược điểm của phương pháp

 • Phương pháp này sẽ làm cho doanh thu hiện tại không phù hợp với những khoản chi phí hiện tại.
 • Khi áp dụng phương pháp này, nếu số lượng mặt hàng nhiều và phải nhập xuất liên tục thì những chi phí cần hạch toán cũng như khối lượng công việc đều sẽ tăng lên rất nhiều.

Ví dụ minh họa về cách tính giá hàng tồn kho

Công ty sản xuất Ánh lê có các loại hàng tồn như sau:

 • Vật liệu tồn tháng 5 là 300kg với đơn giá 4000 đồng/kg.
 • Ngày 5/6 nhập kho 400kg vật liệu có đơn giá 3.500 đồng/kg.
 • Ngày 6/6 xuất kho 400kg vật liệu.
 • Ngày 10/7 nhập kho 200kg vật liệu với đơn giá 3.700 đồng/kg.
 • Ngày 21/10 xuất kho 200kg vật liệu.
Ví dụ minh họa về cách tính hàng tồn kho

Cách tính giá nguyên vật liệu tồn trong tháng của công ty sản xuất Ánh Lê cụ thể như sau:

Trường hợp 1 – Cách tính hàng tồn kho theo phương pháp thực tế đích danh

 • Công ty xuất 400kg xuất kho ngày 6/6, nhập 400kg vào ngày 5/6 và 300kg thuộc số hàng tồn đầu tháng.
 • 200kg vậy liệu xuất vào ngày 21 có 100kg thuộc lần nhập vào ngày 10 và 100kg thuộc số hàng tồn đầu tháng.
 • Trị giá vật liệu được xuất kho trong tháng 6 là:
 • Mẫu thẻ kho (Sổ kho) S12-DN theo TT200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính
  • Xuất vào ngày thứ 6: (100 x 4.000) + (300 x 3.500) =  1.450.000 đồng
  • Giá xuất kho ngày 21: (100 x 4000) + ( 100 x 3.700) =  770.000 đồng

Trường hợp 2 – Tính giá theo phương pháp đơn giá bình quân gia quyền

 • Trường hợp áp dụng tính 1 lần vào cuối tháng
  • Đơn giá bình quân = ( 300 x 4000 + 400 x 3500 + 200 x 3.700 ) / (300+ 400+200)= 3.711 đồng
 • Trị giá xuất kho trong tháng
  • Ngày 6: 400 x 3.711 đồng = 1.484.444 đồng
  • Ngày 21: 200 x 3.711 đồng =  742.200 đồng
 • Áp dụng theo cách tính theo từng lần xuất và trước đó có nhập hàng vào.
  • Đơn giá bình quân = ( 400 x 3500 + 200 x 3700) / (400+200) = 3.567 đồng
  • Trị giá xuất ngày 6 = 400 x  3.567 đồng = 1.426.800 đồng
  • Trị giá xuất ngày 21 = 100 x 3.700 + 100 x  3.567 đồng = 1.096.700 đồng

Trường hợp 3 – Tính giá hàng tồn kho theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)

Trị giá từng loại vật liệu xuất kho trong tháng là:

 • Trị giá xuất ngày 6 = (200 x 3.000) + (200 x 3.500) = 1.300.000 đồng
 • Trị giá xuất ngày 21 =  ( 100 x 4000 ) + ( 100 x 3.700 ) = 410.000 đồng

Mỗi cách tính hàng tồn kho trong bài viết trên đều có những ưu và nhược điểm nhất định nên bạn hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi áp dụng. Hiện Fastdo đang cung cấp các bộ giải pháp quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về các bộ giải pháp này thì hãy truy cập ngay vào trang web fastdo.vn nhé!

Bảng xuất nhập hàng hóa tồn hàng ngày được lập thế nào trong excel?

 

*

Bảng xuất nhập hàng hóa tồn hàng ngày

 

Một trong những mục đích chính của việc lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa trong kho bằng file excel là giúp người quản lý, kế toán có thể nắm rõ tình hình số lượng hàng hóa đang tồn và mới nhập về trong ngày.

Những số liệu được cập nhật liên tục sẽ khiến công việc quản lý trở nên hiệu quả hơn, tối ưu thời gian làm việc. Nhưng điều quan trọng, bảng này đòi hỏi người làm phải tính toán kỹ lưỡng, cẩn thận với những con số khi nhập thông tin vào excel. Sau đó, bảng số liệu phải được in ra và có cách lưu chứng từ hợp lý, khoa học.

Các thông tin cơ bản trong bảng xuất nhập tồn hàng hóa trên file excel

Excel là công cụ kẻ bảng và hỗ trợ tính toán tuyệt vời mà bạn có thể tận dụng nó để làm việc, đặc biệt là với nghiệp vụ làm bảng nhập hàng hóa tồn hàng ngày. Để tối ưu thời gian làm việc hiệu quả cũng như dễ dàng quản lý, bạn cũng sẽ đặt tên cho các cột trong excel.

Trước hết, 4 thông tin cơ bản trước khi lập bảng bạn cần phải nắm như sau:

Hàng tồn đầu ngày: Thông tin đầu tiên cần được đề cập đến đó là lượng hàng tồn đầu kỳ để kiểm soát số lượng hàng hóa. Bạn lấy số lượng hàng của hôm trước (nếu bảng xuất nhập hàng tồn đơn vị là hàng ngày) hoặc theo tháng nếu bảng đó tính theo đơn vị tháng. Số lượng hàng hóa nhập vào 1 ngày: Hãy kiểm soát số lượng nhập vào của hàng hóa trong 1 ngày (hoặc 1 tháng) và lấy thông tin ở bảng nhập xuất hàng riêng.Số lượng hàng hóa xuất đi trong ngày: thông tin này thể hiện số hàng đã lấy đi trong kỳ (ngày hoặc tháng đó). Số liệu cũng lấy từ bảng nhập xuất hàng riêng,Hàng tồn cuối ngày: Công thức để tính hàng tồn cuối ngày mà bạn nên nắm rõ: tồn đầu ngày + số lượng hàng hóa nhập trong ngày – số lượng xuất đi trong ngày.

Các cột thể hiện thông tin

Cột A: hiển thị mã hàng hóa (tùy theo mã sản phẩm in trên bao bì). Cột này bao gồm mã hàng hóa đang còn tồn ở ngày trước và mã hàng hóa mới. Không điền những mã hàng hóa đã hết số lượng vào cột này.

Lưu ý, đối với những mã hàng còn tồn thì bạn phải lấy số liệu ở bảng Nhập – Xuất – Tồn (NXT) của ngày hôm trước. Để lấy thông tin ở cột mã hàng hóa cho ngày hôm nay, bạn cần lọc lại mã hàng hóa còn tồn đọng của ngày hôm trước. Có 2 cách cụ thể như sau:

Cách 1: Sử dụng công cụ Data Filter cho cột số lượng hàng hóa (thường đặt ở cột thứ 8) hoặc cột thành tiền (cột 9) của ngày hôm trước trong bảng tổng hợp NXT. Sau đó, các bạn tiến hành lọc các mặt hàng còn tồn dư của ngày hôm trước trong bảng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày. Khi đã lọc và biết được thông tin các mã hàng còn tồn kho của ngày hôm trước, bạn tiến hành copy cả cột hàng tồn đó vào cột mã hàng hóa vào bảng của ngày hôm nay. Cách 2: Dùng công thức hàm IF để hiển thị mã hàng hóa sau đó sử dụng hàm vlookup để dò tìm mã hàng hóa.

Công thức cho hàm IF như sau: =IF(cột 8>0, cột A, “”)

Điều kiện: cột số lượng (tồn cuối ngày) phải lớn hơn 0 thì lấy mã hàng hóa ở cột A. Nếu giá trị nhỏ hơn 0 thì để trống.

Cách xử lý đối với mã hàng phát sinh mới

 

*

Cách xử lý đối với mã hàng phát sinh mới

 

Lấy tại bảng xuất nhập kho. Nếu bạn đang loay hoay do mới tập tành vào nghề thì hãy sử dụng cách này để quản lý hàng phát sinh hiệu quả: Tô màu khi có hàng mới phát sinh để phân biệt và dễ lọc. Sau đó copy và paste ra sheet Danh Mục Hàng Hóa là xong.

Cột B: Tên của chủng loại hàng hóa

Để lấy tên của hàng hóa, bạn dùng hàm Vlookup để lấy tên trong sheet danh mục hàng hóa.

Công thức: =VLOOKUP($B12;DMHH!$B$6:$D$14;2;0)

B12 là ô mã hàng hóa trong bảng tổng hợp NXT của ngày hôm nay.

Xem thêm: Cách Hấp Cá Bống Mú Hấp Hành Gừng Ngon Thơm Nức Mũi, Bữa Tối Hấp Dẫn Với Cá Bống Mú Hấp Hành Gừng

Cột C: đơn vị tính toán

Sử dụng Vlookup để tiến hành dò tìm từ sheet danh mục hàng hóa.

=VLOOKUP($B12;DMHH!$B$6$:$D$14;4;0)

Cách tính số tồn đầu kỳ:

Cột số lượng: dùng hàm vlookup lấy từ cột tồn cuối ngày của bảng TH NXT ngày hôm trước.

Cột thành tiền: Cũng sử dụng hàm Vlookup lấy từ cột thành tiền của bảng TH NXT ngày hôm trước sang.

Cách tính số hàng tồn đầu ngày

 

*

Cách tính số hàng tồn đầu ngày

Cột 1: số lượng hàng hóa bạn dùng hàm Vlookup tương tự như trên.Cột 2: Để tính thành tiền nhập kho trong kỳ, bạn cũng dùng hàm Vlookup để dò tìm từ bảng NXT của ngày hôm trước.

Thông tin về số nhập trong kỳ được lấy từ bảng kê khai nhập xuất kho đã được tạo trước đó. Cũng có 2 cột số lượng và thành tiền (cột 3 và 4) đều lấy từ bảng kê khai xuất nhập. Trong đó để tính số lượng và tính thành tiền bạn sẽ dùng hàm Sumif.

Cột 5: đơn giá xuất kho chỉ sử dụng khi đến cuối kỳ và tính bình quân đơn giá xuất kho, và chỉ dành cho những công ty nào sử dụng đơn giá xuất kho.Cột 6: thông tin của cột này là hiển thị số lượng hàng hóa đã xuất ra trong ngày. Dùng hàm sumif tương tự như phần nhập hàng vào kho.Cột 7: Thành tiền

Các doanh nghiệp phương pháp đích danh để tính đơn giá xuất kho thì sử dụng hàm Sumif được lấy từ Bảng kê phiếu.Với cách tính bình quân sẽ dễ hơn rất nhiều, khi đã có cột đơn giá bạn chỉ cần nhân đơn giá với số lượng ra số tiền.

Cột 8 là thông tin về số lượng hàng còn tồn lại cuối kỳ. Bạn cũng dùng số lượng đầu kỳ+nhập trong kỳ và trườ đi cuối kỳ. Công thức tùy theo cột tương ứng (cột 1+cột 3 -cột 6)Cuối cùng là cột 9 (thành tiền), bạn chỉ cần lấy số tiền tồn đầu ngày cộng với tiền nhập vào sau đó trừ đi số tiền đã chi trong ngày.

Xem thêm: Cách Làm Dạ Dày Hấp Tiêu Cho Bà Bầu Bằng Nồi Cơm Điện, Dạ Dày Hấp Tiêu Đen

Các số liệu cần có trong file Excel nhập xuất tồn hàng hóa

Nhập và xuất bảng hàng hóa xuất hiện trong Excel có thể rất đơn giản nếu bạn hiểu các yêu cầu. File excel xuất nhập hàng hóa phải có bảng số lượng hàng hóa, chứng từ, ngày tháng cụ thể.

Mã kho: Số thứ tự, sản phẩm, ngày tồn đầu tiên, nhập xuất tồn trong ngày, số lượng tồn cuối ngày.
Hàng hóa chi tiết: Tài khoản đối ứng, xuất nhập tồn kho, đơn giá, chứng từ, thuyết minh.
Báo cáo hiện ra: Tên hàng, hàng mã hóa, xuất nhập tồn trong kỳ, tồn cuối kỳ, số dư đầu kỳ, đơn vị tính.

Mẫu bảng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày và hướng dẫn cách lập trên excel
Kho mã có thể in: Ngày, chứng từ, diễn giải, số lượng, hình thức, đơn vị tiền tệ
Quản trị viên file excel cần phiếu nhập / xuất. Số đặt hàng, Tên, Nhãn hiệu, Hàng hóa, Nguồn cung cấp, Mã số, Đơn vị đo lường, Đơn giá, Số lượng, Thành tiền

Mẫu bảng nhập tồn hàng hóa mới nhất

Hướng dẫn tạo file quản lý kho bằng Excel chuyên nghiệp
Tạo file quản lý xuất nhập tồn kho bằng Excel và nhập dữ liệu
Bước 1: Mở phần mềm quản lý kho bằng Excel.
Bước 2: Tạo 5 sheet mới trong Excel với tên lần lượt là Home, Import, Export, Catalog, Report.
Bước 3: Nhập thông tin có sẵn vào các sheet đó. Cụ thể như ảnh bên dưới:
Nhập thông tin có sẵn vào các sheet
Nhập thông tin có sẵn vào các sheet
Các trang tính “Bán hàng” và “Khoảng không quảng cáo” thường được sử dụng để tạo và trích xuất các báo cáo liên quan đến bán hàng và hàng tồn kho. Báo cáo bán hàng cần có các thông tin sau: Tên hàng, số lượng bán, đơn giá, doanh thu. Báo cáo tồn kho gồm: Tên hàng, tồn kho đầu kỳ, nhập xuất tồn, tồn kho cuối kỳ.

Nếu bạn đang tìm kiếm thêm thông tin về hàng hóa bạn bán hoặc để quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn, bạn có thể quan tâm đến thông tin quản lý bổ sung do Amazon cung cấp. Bạn có thể truy cập thông tin này trong phần Quản lý doanh nghiệp.

Ví dụ: Xem báo cáo hàng tồn kho cho từng ngày cụ thể, ngắn hạn hay dài hạn. Xem lãi lỗ của từng mặt hàng. Xem hàng tồn kho tối thiểu, hàng tồn kho độc hại, hàng tồn kho đến thời điểm hiện tại. Xem tình trạng hết hàng, thiếu hàng khi chuẩn bị xuất xưởng.

Các thông tin cơ bản trong bảng xuất nhập tồn hàng hóa trên file exceL

Excel là một bảng tính và công cụ tính toán tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng để làm việc. Thật dễ dàng để sử dụng và quản lý. Bạn có thể tổ chức và quản lý công việc của mình một cách hiệu quả và dễ dàng hơn.

Trước hết, 4 thông tin cơ bản trước khi kê bàn ​​bạn cần biết như sau:

Số dư hàng tồn kho: Được tính bằng cách lấy hàng tồn kho đầu kỳ trừ đi số dư cuối kỳ. Nếu nó là số âm, điều này có nghĩa là bạn cần mua nhiều hàng tồn kho hơn số hàng tồn kho mà bạn đã lưu trữ.
Số lượng hàng nhập trong 1 ngày: Kiểm soát số lượng hàng nhập trong 1 ngày (hoặc 1 tháng), lấy thông tin vào bảng xuất nhập riêng.
Tổng số hàng hóa vận chuyển trong ngày: đây là số liệu được thể hiện trên báo cáo tổng kết hàng ngày. Nó thể hiện tổng giá trị hàng hóa được vận chuyển vào ngày hoặc tháng đó.
Số lượng hàng tồn kho cuối ngày: Công thức tính số lượng sản phẩm trong kho của bạn vào cuối ngày như sau: số lượng sản phẩm tồn kho ngày hôm qua cộng với số lượng hàng tồn kho đến kho của bạn ngày hôm nay trừ đi tổng số sản phẩm bạn đã chuyển đi hôm nay.
Các cột thể hiện thông tin
Cột A: hiển thị mã sản phẩm (tùy theo mã sản phẩm in trên bao bì). Cột này bao gồm mã hàng của ngày hôm trước và số hàng mới. Không nhập khóa sản phẩm đã hết hạn vào cột này.

Lưu ý, đối với các mã kho còn lại phải lấy số liệu từ bảng Nhập – Xuất – Nhập kho (NXT) của ngày hôm trước. Để lấy thông tin trong cột mã hàng cho ngày hôm nay, bạn cần lọc số lượng tồn đọng của ngày hôm trước. Có hai cách cụ thể như sau:

Cách 1:Bạn cần sử dụng công cụ lọc dữ liệu trong bảng tổng hợp NXT cho cột số lượng mặt hàng (thường ở cột thứ 8) hoặc cột tiền (cột số 9 .. Sau đó, bạn nhập các mặt hàng còn lại của ngày hôm trước trong lần nhập hàng ngày và bảng xuất hàng hóa.
Cách 2:Câu lệnh If được sử dụng để hiển thị mã mặt hàng và sau đó VLookUp được sử dụng để tìm kiếm mã mặt hàng.
Công thức cho hàm IF như sau: = IF (cột 8> 0, cột A, “”)

Miễn Phí] File quản lý xuất nhập tồn kho bằng Excel

Điều kiện: số lượng cột (tồn kho cuối ngày) phải lớn hơn 0 thì lấy mã hàng ở cột A. Nếu giá trị nhỏ hơn 0 thì để trống.

Áp dụng công thức tính toán trong file quản lý xuất nhập tồn kho bằng Excel
Nhập dữ liệu, bước tiếp theo là chạy file quản lý. Nhiều người cho rằng đây là giai đoạn khó khăn, đòi hỏi kỹ năng quản lý kho bằng Excel thành thạo mới có thể làm được.

Tuy nhiên, thực tế công việc không quá khó, bạn chỉ cần biết và sử dụng các hàm phổ biến như Vlookup, Hlookup, Sumif, Inferror, .. là có thể quản lý tốt file Excel này.

Nếu bạn cần tìm giá trị trong một bảng nhất định theo dữ liệu trong bảng khác, hãy sử dụng VLookup trong Excel. Cú pháp là: = VLOOKUP (lookup_value, table_array, col_index_num,). Trong đó các giá trị trong ngoặc lần lượt là giá trị cần tìm, bảng cần tìm, vị trí cột cần tìm giá trị thì nhập số 0 hoặc số 1.

Sử dụng các hàm để xây dựng công thức
Sử dụng các hàm để xây dựng công thức
Cách tạo file quản lý kho bằng Excel bằng hàm Sumif
Sumif là một hàm có cú pháp: = Sumif (range, tiêu chí, sum_range).

Hàm này tương đối đơn giản, dùng để tính tổng khi có điều kiện kèm theo trong file quản lý hàng tồn kho trên Excel.

Inferror có công thức: = IFERROR (value, value_if_error).

Đối số đầu tiên là đối số đang được kiểm tra, có thể được chấp nhận như một phép tính, công thức hoặc hàm. Đối số thứ hai là kết quả trả về sau khi sửa lỗi. Chức năng này được sử dụng với mục đích phát hiện lỗi trong dữ liệu và sửa chữa chúng.

Cách xử lý đối với mã hàng phát sinh mới
Nhận tại bàn xuất nhập. Nếu bạn chưa quen với công việc này, thật thông minh khi bắt đầu bằng cách tạo một danh sách tốt về hàng hóa bạn đang nhập khẩu hoặc xuất khẩu. Bằng cách đó, khi bạn cần di chuyển một mặt hàng cụ thể từ phần này sang phần khác của khoảng không quảng cáo, bạn sẽ biết phải làm gì.

Cột B: Tên của chủng loại hàng hóa
Để lấy tên hàng hóa, bạn sử dụng chức năng Vlookup để lấy tên trong sheet danh sách hàng hóa.

Công thức: = VLOOKUP ($ B12; DMHH! $ B $ 6: $ D $ 14; 2; 0)

B12 là ô mã hàng hóa trong bảng tổng hợp NXT ngày nay.

Cột C: đơn vị tính
Sử dụng Vlookup để thực hiện tìm kiếm từ bảng danh sách hàng hóa.

= VLOOKUP ($ B12; DMHH! $ B $ 6 $: $ D $ 14; 4; 0)

Cách tính số tồn đầu kỳ:
Cột số lượng: sử dụng hàm vlookup lấy từ cột tồn kho ngày trước của bảng TH NXT ngày hôm trước.

Cột thành tiền: Cũng sử dụng chức năng Vlookup để lấy từ cột thành tiền của bảng TH NXT ngày trước.

Cách tính số hàng tồn đầu ngày
Cột 1: số lượng hàng hóa bạn dùng hàm Vlookup tương tự như trên.
Cột 2: Tính toán lượng hàng tồn kho bằng cách sử dụng chức năng tra cứu. Tra cứu hàng tồn từ bảng NXT của ngày hôm trước
Để dữ liệu được nhập vào tính toán, hàm Sumif phải được sử dụng. Hàm sumif rất hữu ích để tìm tổng hoặc trung bình cho các tiêu chí cụ thể.

Cột 5:Nó chỉ dùng cuối kỳ và tính bình quân cho đơn giá xuất kho, chỉ dùng cho các công ty sử dụng đơn giá xuất kho.
Cột 6: Tôi muốn hiển thị số hàng được xuất trong ngày. Hàm sumif tương tự được sử dụng như khi nhập kho.
Cột 7: Thành tiền
Khi tính giá đơn vị xuất kho bình quân cho mỗi lô, trước tiên bạn cần tính tổng số đơn vị xuất kho, sau đó chia số đơn vị cho tổng số đơn vị. Đơn giá xuất kho sau đó được nhân với số lượng. Tính toán này phải được thực hiện cho tất cả các lô.

Cột 8 là thông tin về số lượng hàng hóa tồn đầu kỳ. Bạn cũng sử dụng số đầu + nhập số tiền cho kỳ và để lại số cuối.
Cuối cùng là cột 9 (thành tiền mặt), Để tìm số dư đầu kỳ của ngày cộng với số tiền đã nhập trừ đi số tiền đã chi tiêu trong ngày, bạn lấy số dư đầu kỳ của ngày cộng với số tiền đã nhập trừ đi số tiền đã chi tiêu trong ngày.
Lập một bảng xuất nhập tồn trong excel là một công việc khó khăn, đặc biệt là đối với những người mới vào nghề. Nó đòi hỏi sự tập trung cao độ để tính toán chính xác tiền tệ, số lượng hàng hóa và phân loại hàng hóa.

Tải file Excel quản lý kho đơn giản miễn phí
Mẫu file quản lý kho cho cửa hàng: TẠI ĐÂY

Mẫu file quản lý kho bằng Excel cho nhà máy: TẠI ĐÂY

Những lưu ý cách quản lý kho hiệu quả bằng Excel
Những lưu ý cách quản lý kho hiệu quả bằng Excel
Những lưu ý cách quản lý kho hiệu quả bằng Excel
Để không thể trở thành người quản lý kho hiệu quả với file Excel, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Phải thiết kế file Excel quản lý kho phù hợp với cửa hàng mình
Các sản phẩm khác nhau có những đặc điểm khác nhau. Bạn phải biết yêu cầu cụ thể của từng sản phẩm để xác định tệp Excel phù hợp. Điều này giúp bạn lưu trữ thông tin chính xác, nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát và đồng bộ kho dữ liệu của bạn.

Phải có kiến thức về Excel để xử lý những lỗi cơ bản
Khi sử dụng Excel, bạn cần nắm vững một số kiến ​​thức cơ bản sau:

Thao tác nhập dữ liệu và thống kê
Theo trình xử lý hồ sơ
Kỹ năng thiết kế và định dạng bảng tính
Sử dụng thành thạo các hàm If, Sumif, Vlookup, Hlookup, Average, Countif, Subtotal, If, …
Thông tin cần chính xác
Thông tin cần thiết trong hồ sơ quản lý cần phải chính xác. Sai sót và nhầm lẫn có thể ảnh hưởng đến kết quả của dự án.

Các lưu ý khác
Quản lý hàng tồn kho yêu cầu đầu vào cẩn thận để tránh sai sót.
Lưu chiều rộng ô trước và sau đó viết hàm.
Nó được trang bị các tính năng bảo mật bổ sung để bảo vệ khỏi vi rút có hại và người ngoài.
Tệp quản lý cần nhập đúng các giá trị tham chiếu
Vì sao nên tạo file Excel quản lý kho hàng?
Hầu hết các doanh nghiệp đều loay hoay với bài toán quản lý kho khi dữ liệu luôn có những sai sót nhỏ, gây khó khăn trong quá trình kinh doanh. Để giải quyết tình trạng này, doanh nghiệp nên sử dụng file Excel để quản lý hàng tồn kho, kiểm soát hàng tồn kho, báo cáo hàng tồn kho, lịch sử xuất hàng, chuyển kho,… chính xác và hiệu quả hơn.

Với cách này, chủ cửa hàng sẽ biết được lượng hàng thiếu và số lượng còn lại để tính toán mua hàng hợp lý. Bên cạnh đó, file quản lý hàng tồn kho trên Excel còn giúp bạn theo dõi lịch sử mua hàng của khách, tốc độ bán hàng của shop. Từ đó, dự đoán sản phẩm nào đang bán chạy để kịp thời bổ sung, tránh tình trạng khan hàng.

Đã đến lúc ngừng trì hoãn việc quản lý hàng tồn kho và bắt đầu sử dụng tệp quản lý hàng tồn kho trong Excel! Với công cụ đơn giản này, bạn sẽ tiết kiệm thời gian, có được thông tin chính xác và có được các công cụ đưa ra quyết định phù hợp để đưa doanh nghiệp của bạn đi đúng hướng.

Ưu điểm và nhược điểm của việc quản lý hàng tồn kho qua Excel
Quản lý hàng tồn kho bằng Excel chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. Nếu bạn chọn đúng chương trình, nó sẽ rất có lợi cho doanh nghiệp của bạn. Excel có nhiều ưu điểm và nó cũng rất thiết thực và tiết kiệm. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng Excel để nhập và xuất kho thì sẽ còn nhiều bất cập.

Ưu điểm và nhược điểm của việc quản lý hàng tồn kho qua Excel

Ưu điểm
Đơn giản và dễ sử dụng
Ngoài việc sử dụng đơn giản, việc nhập Excel cũng ít phức tạp hơn bạn nghĩ. Bạn chỉ cần hiểu cách sử dụng cơ bản của Excel, nó sẽ cho kết quả chính xác.

File mẫu excel dễ tìm kiếm
Trên mạng, có rất nhiều biểu mẫu quản lý kho bằng excel với đầy đủ công thức và chức năng. Nếu bạn muốn tạo và thiết kế một biểu mẫu quản lý kho của riêng mình, chỉ cần tìm kiếm nó và chọn mẫu theo dõi hàng tồn kho phù hợp nhất với doanh nghiệp của bạn, sau đó điều chỉnh theo nhu cầu của bạn.

Không Mất Phí
Hệ thống quản lý hàng tồn kho bằng excel này có thể nói là một ưu điểm chính cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thực sự không cần sử dụng phần mềm quản lý (chi phí cao hơn) nên file excel trở thành giải pháp hữu ích và tiết kiệm.

Nhược điểm và rủi ro khi quản lý kho bằng Excel
Đây là một phần mềm quản lý hàng tồn kho tuyệt vời nhưng việc sử dụng Excel để quản lý hàng tồn kho cũng có thể có nhiều hạn chế gây khó khăn cho người dùng mà bạn cần lưu ý. Dưới đây là một số trong số họ:

Cách làm bảng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày bằng file Excel

Nhập liệu thủ công, mất thời gian, dễ sai sót, nhầm lẫn
Bảng trong Excel phức tạp đến mức đòi hỏi người quản lý phải nhập thủ công từng phần dữ liệu. Khi dung lượng dữ liệu quá lớn sẽ khiến việc nhập dữ liệu trở nên khó khăn, mất thời gian và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

Đó là lý do tại sao khi sử dụng bảng Excel, bạn cần đảm bảo thông tin nhập vào bảng, cần kiểm tra lại nhiều lần trước khi nhập.

Dữ liệu không được bảo mật, dễ mất
Lưu trữ dữ liệu trên máy tính dùng chung cho cả cửa hàng không an toàn. Tuy nhiên, Excel không có chức năng cụ thể để phân quyền hoặc hiển thị lịch sử chỉnh sửa của từng cá nhân nên dữ liệu rất dễ điều chỉnh và khó khôi phục.

Quản lý công nợ với nhà cung cấp dễ bị nhầm lẫn
Lưu trữ quá nhiều thông tin trong cùng một hồ sơ quản lý kho có thể dễ dàng gây ra nhầm lẫn giữa các trường dữ liệu, đặc biệt nếu có nhiều mục trong hồ sơ cho cùng một nhà cung cấp. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động của kho.

Không cập nhật số liệu liên tục với các bộ phận khác
Không cần có hàng hoặc bất kỳ thông tin bán hàng nào thì không cần có hàng nên không cần nhập kho. Cần tạo hóa đơn dựa trên thông tin bán hàng, cũng như file quản lý hàng tồn kho bằng Excel.

Dữ liệu bán hàng và hàng tồn kho được truyền qua internet tại thời điểm giao dịch bán hàng và hàng tồn kho. Điều này làm cho dữ liệu chứng khoán chính xác.

Sử dụng file Excel quản lý kho bán hàng không thể báo cáo kinh doanh
Khi quản lý tồn kho hàng hóa ra vào bằng Excel, bạn sẽ không theo dõi được báo cáo tổng hợp tình hình kinh doanh của toàn cửa hàng mà chỉ có thể xem một số bảng tính, biểu đồ số liệu tồn kho đơn giản.

Khi dùng file excel quản lý nhập xuất kho trên mạng cần quan tâm tới điều gì ?
Bạn có thể chắc chắn rằng các tệp mẫu miễn phí có thể được tải xuống từ các trang web mà bạn cho là đáng tin cậy khi học. Nếu chưa rõ, bạn có thể tham khảo ý kiến của bạn bè, đồng nghiệp khác và những người xung quanh.

Có rất nhiều người lên mạng tải một vài file quản lý xuất nhập khẩu, bán hàng với các công thức xây dựng sẵn về sử dụng. Mục đích của bài viết này là chia sẻ những thông tin hữu ích để mọi người cùng biết thêm về nó. Những kiến thức này được đúc kết từ kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm thực tế trong công việc.

Thông tin chúng tôi thu thập từ phương tiện truyền thông xã hội, là tài sản quý giá của các công ty, cũng là tài sản rất quan trọng đối với cá nhân. Nếu bạn không sử dụng công nghệ, bạn không thể tìm thấy thông tin bạn cần. Do đó, điều quan trọng là phải biết công nghệ hoạt động như thế nào.

Hy vọng với những hướng dẫn mà cách lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày mà compamarketing vừa giới thiệu trên đây, các bạn có thêm thông tin hữu ích để tạo bảng quản lý riêng cho mình. Nếu có bất kì thắc mắc gì hãy để lại comment bên dưới để được giải đáp sớm nhất nhé! Chúc các bạn thành công.

Từ khóa liên quan:

bảng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày
mẫu bảng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày
bảng theo dõi nhập xuất tồn kho hàng ngày
mẫu báo cáo xuất nhập tồn kho bằng excel
file excel theo dõi xuất nhập tồn hàng hóa
bảng theo dõi xuất nhập tồn hàng hóa
bảng xuất nhập tồn kho
bảng hàng tồn kho
mẫu xuất nhập tồn hàng hóa
bảng xuất nhập tồn kho bằng excel
cách tạo file quản lý xuất nhập tồn bằng excel
bảng xuất nhập tồn
file xuất nhập tồn
biểu mẫu nhập xuất kho excel
bảng nhập hàng hóa
download file excel nhập xuất tồn
xuất nhập tồn bằng excel
bảng theo dõi nhập xuất hàng excel
mẫu nhập xuất tồn kho trên excel
bảng xuất nhập tồn hàng hóa
bảng theo dõi hàng tồn kho
file excel quản lý kho đơn giản
bảng nhập hàng
mẫu nhập xuất tồn hàng hóa
bảng tồn kho
mẫu báo cáo hàng tồn kho bằng excel
các hàm excel thường dùng trong quản lý kho
quản lý xuất nhập tồn
tải phần mềm nhập xuất tồn hàng hóa
mẫu theo dõi hàng tồn kho trên excel
công thức tính nhập xuất tồn trong excel
bảng thống kê hàng hóa
bảng xuất nhập kho
nhập xuất tồn
bảng xuất nhập tồn hàng hóa bằng excel
file quản lý xuất nhập tồn hàng hóa trên excel
bảng tổng hợp nhập xuất tồn
phần mềm quản lý hàng hóa bằng excel
quản lý nhập xuất tồn
phần mềm thống kê hàng hóa
phần mềm kế toán kho bằng excel
mẫu bảng xuất nhập tồn bằng excel
5 bước tạo báo cáo nhập xuất tồn
mẫu xuất nhập tồn
file excel xuất nhập tồn kho đơn giản
nhập xuất tồn kho
báo cáo xuất nhập tồn
mẫu bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa mới nhất
bảng kê xuất nhập tồn
file xuất nhập hàng hóa

0
Article Rating
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Blog
Tweet
Pin
Share
0SHARES
CategoriesBlog
Subscribe
guest

{}[+]
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0 COMMENTS
Bài Viết Mới Nhất
Top 16 cách thu hút khách hàng đến cửa hàng hiệu quả
Mua hoa giả giá sỉ ở đâu? Top 10 địa chỉ tại uy tín 2022
Top 18 cách đặt tên bán hàng online gây ấn tượng 2022
Hiểu toàn tập về cách tính tiền Youtube cho người mới UPDATED
9 công cụ nghiên cứu từ khóa YouTube tốt nhất 2022
Top 10 công việc làm thêm tại nhà mùa dịch giúp bạn kiếm thêm thu nhập
Ngành Marketing cần học những môn nào? Gồm những chuyên ngành nào? Học bao lâu có thể đi làm?
Giới Thiệu Về Compa Marketing
Logo Compa Marketing

🇻🇳 Tên đầy đủ: Công Ty TNHH Truyền Thông Đa Phương Tiện Compa Marketing

🇺🇸 ( English Business Name ): COMPA MARKETING MULTIMEDIA COMMUNICATIONS COMPANY LIMITED

📞 Hotline: 0934.991.740

📥 Email: [email protected]

🗺 Map: Xem Tại Đây

 

Dịch Vụ Của Chúng Tôi
dich vu compa marketing
✅ Quảng Cáo Google

✅ Dịch Vụ SEO Tổng Thể

✅ Thiết Kế Logo – Bộ Nhận Dạng Thương Hiệu

✅ Book Báo PR – Truyền Thông

✅ Mua Bán – Cho Thuê Backlink

✅ Thiết Kế Website Chuyên Nghiệp

Follow Us
facebook twitter instagram youtube pinterest
2018 – © 2020 Compa Marketing | Giấy phép kinh doanh số 0314996078 do Bộ Công Thương cấp ngày 17/04/2018 | Quản lý bởi chi cục thuế Q3 TPHCM

Đối với các bạn kế toán mới, lập bảng xuất nhập tồn hàng hóa bằng excel có thể là công việc không hề đơn giản và cần sự tập trung cao độ để tính đúng các loại tiền, số lượng hàng hóa và phân loại mã hàng hóa. Nhưng nếu luyện tập thành thạo, bạn sẽ thấy một quỹ đạo công việc cứ vậy mà quay tròn và sẽ cảm thấy dễ dàng hơn.

Trăm hay không bằng tay quen, muốn trở thành kế toán thực thụ thì hãy luyện tập sử dụng thành thạo excel, nắm được các thông tin cơ bản có trong bảng xuất nhập tồn hàng hóa hàng ngày. Chúc bạn thành công.

 

 

Thông tin liên hệ 

See more articles in category: Món kho

Sale off:

Categories