Cách chụp màn hình máy tính, laptop HP không phải ai cũng biết

TVQuášĢn tráŧ viÊnQuášĢn tráŧ viÊn

Xin chà o quÃ― khÃĄch. QuÃ― khÃĄch hÃĢy Äáŧ lᚥi bÃŽnh luášn, chÚng tÃīi sáš― phášĢn háŧi sáŧm

Bᚥn Äang sáŧ dáŧĨng mÃĄy tÃnh, laptop HP nhÆ°ng lᚥi khÃīng biášŋt cÃĄch cháŧĨp mà n hÃŽnh khi muáŧn lÆ°u lᚥi máŧt khoášĢnh khášŊc nà o ÄÃģ, vášy thÃŽ hÃīm nay hÃĢy cÃđng No1 computer tÃŽm hiáŧu máŧt sáŧ cÃĄch cháŧĨp mà n hÃŽnh mÃĄy tÃnh HP khÃīng phášĢi ai cÅĐng biášŋt nhÃĐ.

CÃĄch ÄÆĄn giášĢn nhášĨt Äáŧ cháŧĨp mà n hÃŽnh mÃĄy tÃnh ÄÃģ là bÃĄn sáŧ dáŧĨng nÚt Print Screen cÃģ áŧ trÊn bà n phÃm. NÚt nà y cÃģ nhiáŧu tÊn gáŧi khÃĄc nhau và cÃģ tháŧ nášąm áŧ táŧŦng váŧ trà trÊn bà n phÃm nhÆ° Prt Sc/Sys Rq hoáš·c PrtSc.

Äáŧ cháŧnh sáŧa và lÆ°u báŧĐc ášĢnh cháŧĨp mà n hÃŽnh váŧŦa cháŧĨp lᚥi ÄÆ°áŧĢc bᚥn hÃĢy lÊn tÃŽm kiášŋm cÃīng cáŧĨ Paint trÊn mÃĄy tÃnh cáŧ§a mÃŽnh sau ÄÃģ nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Ctrl + V Äáŧ dÃĄn hÃŽnh ášĢnh bᚥn váŧŦa cháŧĨp, bᚥn cÅĐng cÃģ tháŧ cháŧnh sáŧa báŧĐc ášĢnh cáŧ§a mÃŽnh theo Ã― muáŧn bášąng cÃĄc cÃīng cáŧĨ trÊn Paint.

Bᚥn cÅĐng cÃģ tháŧ gáŧi báŧĐc ášĢnh nà y cho bᚥn bÃĻ trÊn cÃĄc náŧn tášĢng mᚥng xÃĢ háŧi nhÆ° Zalo, Facebook,…. qua phᚧn chat bášąng táŧ háŧĢp phÃm Ctrl + VÂ

Äáŧ lÆ°u lᚥi ášĢnh bᚥn hÃĢy và o máŧĨc File máŧĨc Save AS hoáš·c ášĨn táŧ háŧĢp Ctrl + S Äáŧ lÆ°u lᚥi báŧĐc ášĢnh váŧŦa cháŧĨp.

Tham khášĢo dÃēng sášĢn phášĐm HP HOT nhášĨt 2023: HP VICTUS

Äáŧ cháŧĨp mà n hÃŽnh mÃĄy tÃnh HP cáŧ§a mÃŽnh cÃĄc bᚥn hÃĢy nhášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + Print Screen áŧ trÊn bà n phÃm mÃĄy tÃnh, laptop HP cáŧ§a bᚥn.

Toà n báŧ hÃŽnh ášĢnh cáŧ§a bᚥn cháŧĨp khi dÃđng táŧ háŧĢp phÃm nà y sáš― ÄÆ°áŧĢc lÆ°u trÊn máŧĨc Screenshot trÊn mÃĄy tÃnh. Äáŧ tÃŽm ášĢnh ta và o This PC sau ÄÃģ là Pictures ráŧi nhášĨn và o máŧĨc Screenshot và sau ÄÃģ tÃŽm tášĨm ášĢnh mà n hÃŽnh mÃŽnh muáŧn là ÄÆ°áŧĢc.

Xem thÊm: CÃĄch Äáŧi hÃŽnh náŧn mÃĄy tÃnh HP âcháŧ 3 thao tÃĄcâ

Äáŧ cháŧĨp lᚥi máŧt giao diáŧn nhášĨt Äáŧnh nà o ÄÃģ trÊn mÃĄy tÃnh bᚥn hÃĢy dÃđng táŧ háŧĢp phÃm Alt + Print Screen Äáŧ cháŧĨp.

DÃĄn lᚥi báŧĐc ášĢnh váŧŦa cháŧĨp lÊn Paint và tháŧąc hiáŧn nhÆ° cÃĄc bÆ°áŧc áŧ Print Screen.

Váŧi táŧ háŧĢp phÃm nà y cÃĄc bᚥn cÃģ tháŧ cháŧĨp máŧt phᚧn cáŧ§a mà n hÃŽnh theo Ã― muáŧn bášąng cÃĄch ÄÃģ là ášĨn táŧ háŧĢp phÃm Windows + Shift + S, kÃĐo thášĢ chuáŧt và o vÃđng bᚥn muáŧn cháŧĨp sau ÄÃģ dÃĄn lᚥi lÊn Paint và tháŧąc hiáŧn cÃĄc bÆ°áŧc giáŧng nhÆ° phᚧn cháŧĨp mà n hÃŽnh bášąng nÚt Print Screen.

Xem thÊm: CÃĄch quay mà n hÃŽnh mÃĄy tÃnh, laptop HP win 10, 11 cáŧąc ÄÆĄn giášĢn

BÆ°áŧc 1: Và o máŧĨc tÃŽm kiášŋm gÃĩ Snipping tool sau ÄÃģ nhášĨn và o Snipping tool Äáŧ máŧ cÃīng cáŧĨ.

BÆ°áŧc 2: NhášĨn và o Mode và cháŧn cÃĄc tÃđy cháŧn cháŧĨp hÃŽnh mà bᚥn thÃch

 Free-form Snip: CášŊt khung hÃŽnh theo Ã― muáŧn cáŧ§a mÃŽnh

Rectangular Snip: CášŊt khung coĖ hÃŽnh theo hÃŽnh cháŧ Äáŧnh

Windows Snip: CháŧĨp thanh cáŧa sáŧÂ

Full-screen Snip: CháŧĨp toà n báŧ mà n hÃŽnh maĖy tiĖnh, laptop HP

BÆ°áŧc 3: KÃĐo vÃđng bᚥn muáŧn cháŧĨp lᚥi.

BÆ°áŧc 4: Sau khi cháŧĨp xong nhášĨn và o File sau ÄÃģ cháŧn Save AS hoáš·c táŧ háŧĢp phÃm Ctrl + S Äáŧ lÆ°u báŧĐc ášĢnh mà n hÃŽnh mÃŽnh váŧŦa cháŧĨp lᚥi

Ngoà i nháŧŊng tÃnh nÄng cÃģ sášĩn trong mÃĄy tÃnh thÃŽ chÚng ta cÃģ tháŧ tham khášĢo cÃĄc phᚧn máŧm cháŧĨp ášĢnh khÃĄc nhÆ° Lightshot, Picpick, Skitch, âĶ..

Và ÄÃģ là toà n báŧ hÆ°áŧng dášŦn cáŧ§a mÃŽnh váŧ cÃĄch cháŧĨp mà n hÃŽnh mÃĄy tÃnh, laptop HP mà khÃīng phášĢi ai cÅĐng biášŋt. Mong rášąng ÄÃĒy sáš― là thÃīng tin háŧŊu Ãch mà No1 computer mang lᚥi Äáŧ giÚp máŧi ngÆ°áŧi tášn dáŧĨng nhiáŧu hÆĄn cÃĄc tÃnh nÄng cáŧ§a mÃĄy tÃnh, laptop HP. Hášđn máŧi ngÆ°áŧi trong nháŧŊng bà i hÆ°áŧng dášŦn tháŧ§ thuášt, mášđo váŧ mÃĄy tÃnh tiášŋp theo!

TVQuášĢn tráŧ viÊnQuášĢn tráŧ viÊn

Xin chà o quÃ― khÃĄch. QuÃ― khÃĄch hÃĢy Äáŧ lᚥi bÃŽnh luášn, chÚng tÃīi sáš― phášĢn háŧi sáŧm

Bạn đang xem bài viết: Cách chụp màn hình máy tính, laptop HP không phải ai cũng biết. Thông tin do Wingroup VN chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Sale off:

Best post:

Cách Mở Nắp Hộp Cơm Bị Hấp Hơi, Mẹo Vặt: Mở Nắp Chai Lọ Khi Vô Tình Vặn Quá Chặt
Cách Mở Nắp Hộp Cơm Bị Hấp Hơi, Mẹo Vặt: Mở Nắp Chai Lọ Khi Vô Tình Vặn Quá Chặt
Cách Hấp Má Heo Ngon – Cách Làm Đầu Heo Hấp Hành
Cách Hấp Má Heo Ngon – Cách Làm Đầu Heo Hấp Hành
Cách Hấp Khi Không Có Nồi Hấp, Cách Hấp Cách Thuỷ Bằng Bếp Ga Và Nồi Cơm Điện
Cách Hấp Khi Không Có Nồi Hấp, Cách Hấp Cách Thuỷ Bằng Bếp Ga Và Nồi Cơm Điện
Cách Đuổi Quỷ Hấp Tinh Quỷ” Theo, Quỷ Hấp Tinh Là Gì
Cách Đuổi Quỷ Hấp Tinh Quỷ” Theo, Quỷ Hấp Tinh Là Gì
Cách Hấp Bánh Bột Lọc Bằng Lò Vi Sóng ), Bánh Lọc Ngon Tại Đà Nẵng
Cách Hấp Bánh Bột Lọc Bằng Lò Vi Sóng ), Bánh Lọc Ngon Tại Đà Nẵng
Cách Làm Óc Bò Hấp Gừng Cực Ngon, Bổ Mà Không Bị Tanh, 3 Cách Chưng Óc Heo Vừa Đơn Giản Lại Dinh Dưỡng
Cách Làm Óc Bò Hấp Gừng Cực Ngon, Bổ Mà Không Bị Tanh, 3 Cách Chưng Óc Heo Vừa Đơn Giản Lại Dinh Dưỡng
Cá Mòi Kho & Cách Kho Cá Mòi Rục Xương, 3 Cách Kho Cá Mòi Bằng Nồi Áp Suất Ngon Bá Cháy
Cá Mòi Kho & Cách Kho Cá Mòi Rục Xương, 3 Cách Kho Cá Mòi Bằng Nồi Áp Suất Ngon Bá Cháy
Chế Biến Ngọc Dương Dê Đúng Cách Chế Biến Ngọc Dương Hấp Gừng
Chế Biến Ngọc Dương Dê Đúng Cách Chế Biến Ngọc Dương Hấp Gừng
Cách Tính Hàng Tồn Kho Chậm Luân Chuyển, Kiểm Toán Phần Hành Hàng Tồn Kho
Cách Tính Hàng Tồn Kho Chậm Luân Chuyển, Kiểm Toán Phần Hành Hàng Tồn Kho
Cách Hấp Lại Bánh Chưng Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn, Cách Rã Đông Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn
Cách Hấp Lại Bánh Chưng Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn, Cách Rã Đông Bằng Lò Vi Sóng Đúng Cách, An Toàn
Cách Làm Dúi Hấp Nguyên Con Dúi Chế Biến Món Gì Ngon Nhất, Hướng Dẫn Làm Thịt Dúi
Cách Làm Dúi Hấp Nguyên Con Dúi Chế Biến Món Gì Ngon Nhất, Hướng Dẫn Làm Thịt Dúi
Món Ngon, Cách Pha Nước Chấm Thịt Mèo Hấp Ngon Đúng Vị, Cách Làm Nước Chấm Thịt Mèo
Món Ngon, Cách Pha Nước Chấm Thịt Mèo Hấp Ngon Đúng Vị, Cách Làm Nước Chấm Thịt Mèo
Cách Tải Kho Báu Huyền Thoại Bản Trung Quốc, Kho Báu Huyền Thoại Vip 11
Cách Tải Kho Báu Huyền Thoại Bản Trung Quốc, Kho Báu Huyền Thoại Vip 11
Top 18 Cách Kho Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022, Top 18 Cách Nấu Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022
Top 18 Cách Kho Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022, Top 18 Cách Nấu Cá Chuồn Kho Thơm Mới Nhất 2022
New Bật Mí Cách Hấp Thịt Mèo Với Ngải Cứu, Hướng Dẫn Làm Thịt Mèo Cực Ngon
New Bật Mí Cách Hấp Thịt Mèo Với Ngải Cứu, Hướng Dẫn Làm Thịt Mèo Cực Ngon

Categories